Mbrojtja e të dhënave

Organi përgjegjës në kuptimin e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave, veçanërisht Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR), është:

HMT Group GmbH
Heinz Theilkas
Schulstrasse 27
3604 Thun

Telefoni: 033 534 97 31
Email: [email protected]
Uebfaqja: https://www.hmt-green.ch/

 

Vërejtje e përgjithshme

Bazuar në nenin 13 të Kushtetutës Federale të Zvicrës dhe rregulloreve federale për mbrojtjen e të dhënave (Data Protection Act, DSG ) çdo person ka të drejtën e mbrojtjes së privatësisë dhe mbrojtjes nga keqpërdorimi i të dhënave të tij personale. Operatorët e këtyre faqeve e marrin shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave tuaja personale. Ne i trajtojmë të dhënat tuaja personale në mënyrë konfidenciale dhe në përputhje me rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

Në bashkëpunim me ofruesit tanë të pritjes, ne përpiqemi të mbrojmë bazat e të dhënave sa më mirë që të jetë e mundur nga aksesi, humbja, keqpërdorimi ose falsifikimi i paautorizuar.

Ne dëshirojmë të theksojmë se transmetimi i të dhënave në internet (p.sh. kur komunikohet me e-mail) mund të ketë boshllëqe sigurie. Një mbrojtje e plotë e të dhënave kundër aksesit nga palët e treta nuk është e mundur.

Duke përdorur këtë faqe interneti, ju pranoni mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave siç përshkruhet më poshtë. Kjo faqe interneti në përgjithësi mund të vizitohet pa regjistrim. Të dhëna të tilla si faqet e thirrura ose emri i skedarit të thirrur, data dhe ora ruhen në server për qëllime statistikore, pa këto të dhëna të lidhen drejtpërdrejt me personin tuaj. Të dhënat personale, në veçanti emri, adresa ose adresa e postës elektronike, mblidhen në baza vullnetare për aq sa është e mundur. Të dhënat nuk do t’u kalohen palëve të treta pa pëlqimin tuaj.

 

Përpunimi i të dhënave personale

Të dhënat personale janë të gjitha informacionet që kanë të bëjnë me një person specifik ose të identifikueshëm. Një subjekt i të dhënave është një person për të cilin përpunohen të dhënat personale. Përpunimi përfshin çdo trajtim të të dhënave personale, pavarësisht nga mjetet dhe procedurat e përdorura, në veçanti ruajtjen, zbulimin, prokurimin, fshirjen, ruajtjen, modifikimin, shkatërrimin dhe përdorimin e të dhënave personale.

Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me ligjin zviceran për mbrojtjen e të dhënave. Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me bazat ligjore të mëposhtme në lidhje me Nenin 6 para. 1 GDPR :

 • ndezur. a) Përpunimi i të dhënave personale me pëlqimin e personit të interesuar.
 • ndezur. b) Përpunimi i të dhënave personale për të përmbushur një kontratë me subjektin e të dhënave dhe për të kryer masat e duhura parakontraktore.
 • ndezur. c) Përpunimi i të dhënave personale për të përmbushur një detyrim ligjor që kemi sipas çdo ligji të zbatueshëm të BE-së ose sipas çdo ligji të zbatueshëm të një vendi në të cilin GDPR të zbatueshme tërësisht ose pjesërisht.
 • ndezur. d) Përpunimi i të dhënave personale për të mbrojtur interesat jetike të subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër fizik.
 • ndezur. f) Përpunimi i të dhënave personale për të mbrojtur interesat tona legjitime ose të palëve të treta, me kusht që të mos mbizotërojnë liritë themelore dhe të drejtat dhe interesat themelore të subjektit të të dhënave. Interesat legjitime janë në veçanti interesi ynë i biznesit për të qenë në gjendje të ofrojmë faqen tonë të internetit, sigurinë e informacionit, zbatimin e pretendimeve tona ligjore dhe pajtueshmërinë me ligjin zviceran.

Ne përpunojmë të dhënat personale për kohëzgjatjen e nevojshme për qëllimin ose qëllimet përkatëse. Në rastin e detyrimeve më të gjata të ruajtjes për shkak të detyrimeve ligjore dhe detyrimeve të tjera të cilave ne jemi subjekt, ne kufizojmë përpunimin në përputhje me rrethanat.

 

Politika e Privatësisë për Cookies

Kjo faqe përdor cookie. Këta janë skedarë të vegjël teksti që bëjnë të mundur ruajtjen e informacionit specifik, të lidhur me përdoruesin në pajisjen e përdoruesit ndërsa ai është duke përdorur faqen e internetit. Cookies bëjnë të mundur, në veçanti, përcaktimin e shpeshtësisë së përdorimit dhe numrin e përdoruesve të faqeve, për të analizuar sjelljen e përdorimit të faqes, por edhe për ta bërë ofertën tonë më miqësore për klientët. Cookies mbeten të ruajtura në fund të një sesioni të shfletuesit dhe mund të thirren përsëri kur të vizitoni sërish sitin. Nëse nuk e dëshironi këtë, duhet ta vendosni shfletuesin tuaj të internetit në mënyrë që të refuzojë të pranojë skedarë skedarësh.

Një kundërshtim i përgjithshëm për përdorimin e cookies për qëllime të marketingut në internet mund të ngrihet për një numër të madh shërbimesh, veçanërisht në rastin e gjurmimit, nëpërmjet faqes së internetit të SHBA http://www.aboutads.info/choices/ ose faqes së internetit të BE-së http ://www.youronlinechoices.com/ . Për më tepër, ruajtja e cookies mund të arrihet duke i fikur ato në cilësimet e shfletuesit. Ju lutemi vini re se në këtë rast nuk mund të përdoren të gjitha funksionet e kësaj oferte online.

 

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për enkriptimin SSL/TLS

Kjo faqe interneti përdor kriptimin SSL/TLS për arsye sigurie dhe për të mbrojtur transmetimin e përmbajtjes konfidenciale, siç janë kërkesat që ju na dërgoni si operatori i faqes. Ju mund të njihni një lidhje të koduar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit ndryshon nga “http://” në “https://” dhe nga simboli i kyçjes në linjën e shfletuesit tuaj.

Nëse aktivizohet kriptimi SSL ose TLS, të dhënat që ju na transmetoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

 

Siguria e transmetimit të të dhënave (pa SSL)

Ju lutemi vini re se të dhënat e transmetuara nëpërmjet një rrjeti të hapur si interneti ose një shërbimi e-mail pa enkriptim SSL mund të shikohen nga të gjithë. Ju mund të njihni një lidhje të pakriptuar nga fakti se linja e adresës së shfletuesit tregon “http://” dhe asnjë simbol bllokimi nuk shfaqet në linjën e shfletuesit tuaj. Informacioni i transmetuar përmes Internetit dhe përmbajtja e marrë në internet mund të transmetohen përmes rrjeteve të palëve të treta. Ne nuk mund të garantojmë konfidencialitetin e çdo komunikimi ose materiali të transmetuar përmes rrjeteve të tilla të hapura ose të palëve të treta.

Nëse zbuloni informacion personalisht të identifikueshëm përmes një rrjeti të hapur ose rrjeteve të palëve të treta, duhet të jeni të vetëdijshëm për faktin se të dhënat tuaja mund të humbasin ose që palët e treta mund të kenë akses në këtë informacion dhe, si rezultat, të mbledhin dhe përdorin të dhënat pa pëlqimin. Edhe pse në shumë raste paketat individuale të të dhënave transmetohen në formë të koduar, emrat e dërguesit dhe marrësit nuk janë. Edhe nëse dërguesi dhe marrësi jetojnë në të njëjtin vend, të dhënat shpesh transmetohen nëpërmjet rrjeteve të tilla dhe pa kontrolle nëpërmjet vendeve të treta, pra edhe nëpërmjet vendeve që nuk ofrojnë të njëjtin nivel të mbrojtjes së të dhënave si vendi juaj i vendbanimit. Ne nuk marrim asnjë përgjegjësi për sigurinë e të dhënave tuaja gjatë transmetimit në internet dhe refuzojmë çdo përgjegjësi për humbje indirekte ose direkte. Ne ju inkurajojmë të përdorni mjete të tjera komunikimi nëse e shihni të nevojshme ose të arsyeshme për arsye sigurie.

Pavarësisht masave të gjera teknike dhe organizative të sigurisë, të dhënat mund të humbasin ose përgjohen dhe/ose manipulohen nga persona të paautorizuar. Për aq sa është e mundur, ne marrim masat e duhura të sigurisë teknike dhe organizative për ta parandaluar këtë brenda sistemit tonë. Megjithatë, kompjuteri juaj është jashtë zonës së sigurisë që ne mund të kontrollojmë. Si përdorues, është përgjegjësia juaj të mësoni për masat e nevojshme të sigurisë dhe të merrni masat e duhura në këtë drejtim. Si operator i faqes në internet, ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë dëm që mund të pësoni si rezultat i humbjes ose manipulimit të të dhënave.

Të dhënat që futni në formularët online mund t’u kalohen palëve të treta të porositura për qëllime të përpunimit të porosive dhe mund të shikohen dhe, nëse është e nevojshme, të përpunohen prej tyre.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për skedarët e regjistrit të serverit

Ofruesi i kësaj faqeje interneti mbledh dhe ruan automatikisht informacionin në të ashtuquajturat skedarë të regjistrimit të serverit, të cilat shfletuesi juaj na i transmeton automatikisht. Këto janë:

 • Lloji i shfletuesit dhe versioni i shfletuesit
 • sistemi operativ i përdorur
 • URL-ja e referuesit
 • Emri i hostit të kompjuterit që hyn
 • Koha e kërkesës së serverit

Këto të dhëna nuk mund t’u caktohen personave të caktuar. Këto të dhëna nuk janë bashkuar me burime të tjera të dhënash. Ne rezervojmë të drejtën për t’i kontrolluar më pas këto të dhëna nëse bëhemi të vetëdijshëm për indikacione specifike të përdorimit të paligjshëm.

Shërbimet e Palës së Tretë

Kjo faqe interneti mund të përdorë Google Maps për futjen e hartave, Google Invisible reCAPTCHA për mbrojtje kundër robotëve dhe mesazheve të padëshiruara dhe YouTube për futjen e videove.

Këto shërbime të American Google LLC përdorin cookie, ndër të tjera, dhe si rezultat të dhënat i transmetohen Google në SHBA, ku ne supozojmë se asnjë gjurmim personal nuk ndodh në këtë kontekst vetëm nëpërmjet përdorimit të faqes sonë të internetit.

Google ka marrë përsipër të sigurojë mbrojtjen e duhur të të dhënave në përputhje me Mburojën e Privatësisë Amerikano-Europiane dhe Amerikano-Zvicerane.

Informacione të mëtejshme mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Google .

Politika e privatësisë për formularin e kontaktit

Nëse na dërgoni pyetje nëpërmjet formularit të kontaktit, të dhënat tuaja nga formulari i kërkesës, duke përfshirë detajet e kontaktit që keni dhënë atje, do të ruhen nga ne për qëllime të përpunimit të kërkesës dhe në rast të pyetjeve vijuese. Ne nuk i kalojmë këto të dhëna pa pëlqimin tuaj.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për të dhënat e buletinit

Nëse dëshironi të merrni buletinin e ofruar në këtë faqe interneti, ne kemi nevojë për një adresë e-mail nga ju, si dhe informacion që na lejon të verifikojmë që ju jeni pronari i adresës së dhënë të postës elektronike dhe se jeni dakord të merrni buletin . Të dhëna të mëtejshme nuk janë mbledhur. Ne i përdorim këto të dhëna ekskluzivisht për dërgimin e informacionit të kërkuar dhe nuk ua kalojmë atë palëve të treta.

Ju mund të revokoni pëlqimin tuaj për ruajtjen e të dhënave, adresën e postës elektronike dhe përdorimin e tyre për dërgimin e buletinit në çdo kohë, për shembull nëpërmjet “lidhjes së çregjistrimit” në buletin.

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për funksionin e komenteve në këtë faqe interneti

Për funksionin e komentit në këtë faqe interneti, përveç komentit tuaj, do të ruhen informacione për kohën e krijimit të komentit, adresën tuaj të postës elektronike dhe, nëse nuk po postoni në mënyrë anonime, emri i përdoruesit që keni zgjedhur.

Ruajtja e adresës IP

Funksioni ynë i komenteve ruan adresat IP të përdoruesve që shkruajnë komente. Duke qenë se ne nuk i kontrollojmë komentet në faqen tonë përpara se të aktivizohen, na duhen këto të dhëna në mënyrë që të mund të marrim masa kundër autorit në rast të shkeljeve ligjore si fyerje ose propagandë.

Regjistrohu në komente

Si përdorues i faqes, mund të regjistroheni në komente pas regjistrimit. Do të merrni një email konfirmimi për të verifikuar që jeni pronari i adresës së emailit të dhënë. Ju mund të çregjistroheni nga ky funksion në çdo kohë nëpërmjet një lidhjeje në mesazhet e informacionit.

Të drejtat e subjekteve të të dhënave

e drejta për konfirmim

Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë konfirmim nga operatori i faqes së internetit nëse të dhënat personale në lidhje me subjektet e të dhënave janë duke u përpunuar. Nëse dëshironi të përdorni këtë të drejtë konfirmimi, mund të kontaktoni oficerin e mbrojtjes së të dhënave në çdo kohë.

e drejta për informacion

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të marrë informacion falas nga operatori i kësaj faqe interneti për të dhënat personale të ruajtura rreth tij dhe një kopje të këtij informacioni në çdo kohë. Për më tepër, informacioni i mëposhtëm mund të jepet nëse është e nevojshme:

 • qëllimet e përpunimit
 • kategoritë e të dhënave personale që përpunohen
 • marrësit të cilëve u janë zbuluar të dhënat personale ose do t’u zbulohen
 • nëse është e mundur, kohëzgjatja e planifikuar për të cilën do të ruhen të dhënat personale ose, nëse kjo nuk është e mundur, kriteret e përdorura për të përcaktuar atë kohëzgjatje
 • ekzistenca e të drejtës për korrigjimin ose fshirjen e të dhënave personale në lidhje me ju ose për kufizimin e përpunimit nga personi përgjegjës ose të drejtën për të kundërshtuar këtë përpunim
 • ekzistenca e të drejtës së ankimit në një autoritet mbikëqyrës
 • nëse të dhënat personale nuk janë mbledhur nga subjekti i të dhënave: të gjitha informacionet e disponueshme për origjinën e të dhënave

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtën e informacionit nëse të dhënat personale i janë transmetuar një vendi të tretë ose një organizate ndërkombëtare. Nëse është kështu, personi në fjalë ka të drejtë të marrë informacion në lidhje me garancitë e duhura në lidhje me transmetimin.

Nëse dëshironi të përdorni këtë të drejtë për informacion, mund të kontaktoni në çdo kohë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

E drejta për korrigjim

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të kërkojë korrigjimin e menjëhershëm të të dhënave personale të pasakta në lidhje me to. Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë, duke marrë parasysh qëllimet e përpunimit, të kërkojë plotësimin e të dhënave personale jo të plota – edhe me anë të një deklarate plotësuese.

Nëse dëshironi të përdorni këtë të drejtë korrigjimi, mund të kontaktoni në çdo kohë oficerin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

E drejta për t’u fshirë (e drejta për t’u harruar)

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të kërkojë nga personi përgjegjës për këtë faqe interneti që të dhënat personale në lidhje me të të fshihen menjëherë nëse zbatohet një nga arsyet e mëposhtme dhe nëse përpunimi nuk është i nevojshëm:

 • Të dhënat personale janë mbledhur për qëllime të tilla ose janë përpunuar ndryshe për të cilat nuk janë më të nevojshme
 • Subjekti i të dhënave revokon pëlqimin mbi të cilin është bazuar përpunimi dhe nuk ka asnjë bazë tjetër ligjore për përpunimin
 • Subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin për arsye që rrjedhin nga situata e tyre e veçantë dhe nuk ka arsye legjitime mbizotëruese për përpunimin, ose subjekti i të dhënave kundërshton përpunimin në rastin e reklamimit të drejtpërdrejtë dhe profilizimit të lidhur.
 • Të dhënat personale janë përpunuar në mënyrë të paligjshme
 • Fshirja e të dhënave personale është e nevojshme për të përmbushur një detyrim ligjor në ligjin e Bashkimit ose të Shtetit Anëtar, të cilit kontrolluesi i nënshtrohet
 • Të dhënat personale janë mbledhur në lidhje me shërbimet e ofruara nga shoqëria e informacionit, të bëra drejtpërdrejt për një fëmijë

Nëse zbatohet një nga arsyet e mësipërme dhe ju dëshironi të fshini të dhënat personale të ruajtura nga operatori i kësaj faqeje interneti, mund të kontaktoni në çdo kohë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave. Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kësaj faqe interneti do të sigurojë që kërkesa për fshirje të plotësohet menjëherë.

E drejta e kufizimit të përpunimit

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të kërkojë që personi përgjegjës për këtë faqe interneti të kufizojë përpunimin nëse plotësohet një nga kushtet e mëposhtme:

 • Saktësia e të dhënave personale kontestohet nga subjekti i të dhënave për një periudhë që i mundëson kontrolluesit të verifikojë saktësinë e të dhënave personale
 • Përpunimi është i paligjshëm, subjekti i të dhënave refuzon të fshijë të dhënat personale dhe në vend të kësaj kërkon që përdorimi i të dhënave personale të kufizohet
 • Personi përgjegjës nuk ka më nevojë për të dhënat personale për qëllime përpunimi, por subjekti i të dhënave ka nevojë për to për të pohuar, ushtruar ose mbrojtur pretendimet ligjore
 • Subjekti i të dhënave ka paraqitur një kundërshtim ndaj përpunimit për arsye që rrjedhin nga situata e tij e veçantë dhe nuk është ende e qartë nëse arsyet legjitime të kontrolluesit i tejkalojnë ato të subjektit të të dhënave

Nëse një nga kushtet e mësipërme plotësohet dhe ju dëshironi të kërkoni kufizimin e të dhënave personale të ruajtura nga operatori i kësaj faqeje interneti, mund të kontaktoni në çdo kohë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave. Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave të kësaj faqe interneti do të organizojë kufizimin e përpunimit.

E drejta për transportueshmëri të të dhënave

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të marrë të dhënat personale në lidhje me to në një format të strukturuar, të përbashkët dhe të lexueshëm nga makina. Ju gjithashtu keni të drejtë që këto të dhëna t’i transmetohen një personi tjetër përgjegjës nëse plotësohen kërkesat ligjore.

Për më tepër, subjekti i të dhënave ka të drejtë që të dhënat personale të transmetohen drejtpërdrejt nga një person përgjegjës te një person tjetër përgjegjës, për aq sa kjo është teknikisht e realizueshme dhe me kusht që kjo të mos cenojë të drejtat dhe liritë e personave të tjerë.

Për të mbrojtur të drejtën e transferimit të të dhënave, mund të kontaktoni në çdo kohë zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave të caktuar nga operatori i kësaj faqeje interneti.

e drejta për të kundërshtuar

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të kundërshtojë në çdo kohë përpunimin e të dhënave personale që lidhen me ta për arsye që rrjedhin nga situata e tyre e veçantë.

Operatori i kësaj faqeje interneti nuk do t’i përpunojë më të dhënat personale në rast kundërshtimi, përveç rastit kur ne mund të demonstrojmë arsye legjitime bindëse për përpunimin që tejkalojnë interesat, të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave, ose nëse përpunimi është i nevojshëm për pohimi, ushtrimi ose mbrojtja e pretendimeve ligjore.

Për të ushtruar të drejtën e kundërshtimit, mund të kontaktoni drejtpërdrejt me zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave të kësaj faqe interneti.

E drejta për të tërhequr pëlqimin sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave

Çdo person i prekur nga përpunimi i të dhënave personale ka të drejtë të revokojë një pëlqim të dhënë për përpunimin e të dhënave personale në çdo kohë.

Nëse dëshironi të pretendoni të drejtën tuaj për të revokuar pëlqimin tuaj, mund të kontaktoni në çdo kohë zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave.

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për kundërshtimin e reklamave të postës elektronike

Në këtë mënyrë ne kundërshtojmë përdorimin e të dhënave të kontaktit të publikuara si pjesë e detyrimit të ngulitur për të dërguar materiale reklamuese dhe informacioni të pakërkuara. Operatorët e faqes rezervojnë shprehimisht të drejtën për të ndërmarrë veprime ligjore në rast të dërgimit të reklamave të pakërkuara, të tilla si posta elektronike të padëshiruara.

Shërbime me pagesë

Për të ofruar shërbime që janë subjekt i një tarife, ne do të kërkojmë të dhëna shtesë, të tilla si detajet e pagesës, për të përpunuar porosinë tuaj ose për të kryer porosinë tuaj. Ne i ruajmë këto të dhëna në sistemet tona derisa të kenë skaduar periudhat e ruajtjes ligjore.

Përdorimi i Google Maps

Kjo faqe interneti përdor ofertën e Google Maps. Kjo na mundëson t’ju tregojmë harta ndërvepruese drejtpërdrejt në faqen e internetit dhe ju mundëson të përdorni me lehtësi funksionin e hartës. Duke vizituar faqen e internetit, Google merr informacionin që ju keni hyrë në nënfaqen përkatëse të faqes sonë të internetit. Kjo ndodh pavarësisht nëse Google ofron një llogari përdoruesi përmes së cilës jeni identifikuar ose nëse nuk ka një llogari përdoruesi. Nëse jeni identifikuar në Google, të dhënat tuaja do të caktohen drejtpërdrejt në llogarinë tuaj. Nëse nuk dëshironi të lidheni me profilin tuaj në Google, duhet të dilni përpara se të aktivizoni butonin. Google i ruan të dhënat tuaja si profile përdorimi dhe i përdor ato për reklama, kërkime tregu dhe/ose dizajn të bazuar në nevojat e faqes së tij të internetit. Një vlerësim i tillë kryhet veçanërisht (edhe për përdoruesit që nuk janë të regjistruar) për të ofruar reklama të bazuara në nevoja dhe për të informuar përdoruesit e tjerë të rrjetit social për aktivitetet tuaja në faqen tonë të internetit. Ju keni të drejtë të kundërshtoni krijimin e këtyre profileve të përdoruesve, ku duhet të kontaktoni Google për të ushtruar këtë të drejtë. Informacione të mëtejshme mbi qëllimin dhe qëllimin e mbledhjes së të dhënave dhe përpunimit të tyre nga Google, si dhe informacione të mëtejshme mbi të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe vendosjen e opsioneve për mbrojtjen e privatësisë suaj, mund të gjenden në: www.google.de/intl/de/ politikat/privatësia .

Google AdWords

Kjo faqe interneti përdor gjurmimin e konvertimit të Google. Nëse keni ardhur në faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame të vendosur nga Google, Google Adwords do të vendosë një cookie në kompjuterin tuaj. Kuki i përcjelljes së konvertimit caktohet kur një përdorues klikon në një reklamë të shërbyer nga Google. Këto cookie humbasin vlefshmërinë e tyre pas 30 ditësh dhe nuk përdoren për identifikim personal. Nëse përdoruesi viziton faqe të caktuara të faqes sonë të internetit dhe cookie nuk ka skaduar ende, ne dhe Google mund të kuptojmë që përdoruesi klikoi në reklamë dhe u ridrejtua në këtë faqe. Çdo klient i Google AdWords merr një cookie të ndryshme. Kjo do të thotë që cookies nuk mund të gjurmohen nëpërmjet faqeve të internetit të klientëve të AdWords. Informacioni i marrë duke përdorur kukinë e konvertimit përdoret për të krijuar statistika të konvertimit për klientët e AdWords që kanë zgjedhur ndjekjen e konvertimit. Klientët zbulojnë numrin total të përdoruesve që klikuan në reklamën e tyre dhe u ridrejtuan në një faqe me një etiketë për përcjelljen e konvertimit. Megjithatë, ata nuk marrin asnjë informacion me të cilin përdoruesit mund të identifikohen personalisht.

Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në gjurmim, mund të refuzoni cilësimin e një skedari cookie të kërkuar për këtë – për shembull me anë të një cilësimi të shfletuesit që në përgjithësi çaktivizon cilësimin automatik të skedarëve të personalizimit ose vendosni shfletuesin tuaj në mënyrë që skedarët e skedarëve të “googleleadservices” Domeni .com” është i bllokuar.

Ju lutemi vini re se nuk mund t’i fshini skedarët e tërheqjes për sa kohë që nuk dëshironi që të dhënat e matjes të regjistrohen. Nëse i keni fshirë të gjitha cookie-t tuaja në shfletues, duhet të vendosni sërish cookie-n përkatëse të përjashtimit.

Përdorimi i Google Remarketing

Kjo faqe interneti përdor funksionin e rimarketingut të Google Inc. Funksioni përdoret për të paraqitur reklama të bazuara në interes për vizitorët e faqes në internet brenda rrjetit të reklamave Google. Një i ashtuquajtur “cookie” ruhet në shfletuesin e vizitorit të faqes së internetit, i cili bën të mundur njohjen e vizitorit kur ata hyjnë në faqet e internetit që i përkasin rrjetit të reklamave Google. Në këto faqe, vizitorit mund t’i paraqiten reklama që i referohen përmbajtjes që vizitori ka aksesuar më parë në faqet e internetit që përdorin funksionin e rimarketingut të Google.

Sipas deklaratave të veta, Google nuk mbledh asnjë të dhënë personale gjatë këtij procesi. Nëse ende nuk dëshironi të përdorni funksionin e rimarketingut të Google, mund ta çaktivizoni gjithmonë duke bërë cilësimet e duhura në http://www.google.com/settings/ads . Përndryshe, mund të çaktivizoni përdorimin e kukive për reklama të bazuara në interes nëpërmjet Iniciativës së Rrjetit të Adeve duke ndjekur udhëzimet në http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp .

Përdorimi i Google reCAPTCHA

Kjo faqe interneti përdor shërbimin reCAPTCHA nga Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Kërkesa i shërben qëllimit për të dalluar nëse hyrja është bërë nga një njeri apo nga përpunimi i automatizuar, makineri. Kërkesa përfshin dërgimin e adresës IP dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar nga Google për shërbimin reCAPTCHA te Google. Për këtë qëllim, të dhënat tuaja do t’i transmetohen Google dhe do të përdoren atje. Megjithatë, adresa juaj IP do të shkurtohet paraprakisht nga Google brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera kontraktuese të Marrëveshjes për Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqe interneti, Google do të përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të këtij shërbimi. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e reCaptcha nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Të dhënat tuaja mund të transmetohen edhe në SHBA. Një vendim i përshtatshmërisë nga Komisioni Evropian, “Mburoja e Privatësisë”, është në fuqi për transferimet e të dhënave në SHBA. Google merr pjesë në “Mburojën e Privatësisë” dhe i është nënshtruar udhëzimeve. Duke konfirmuar kërkesën, ju pranoni përpunimin e të dhënave tuaja. Përpunimi bëhet në bazë të Nenit 6 (1) të nenit 6. një GDPR me pëlqimin tuaj. Ju mund ta revokoni pëlqimin tuaj në çdo kohë pa ndikuar ligjshmërinë e përpunimit të kryer në bazë të pëlqimit deri në revokim.

Mund të gjeni më shumë informacion rreth Google reCAPTCHA dhe deklaratën e lidhur me mbrojtjen e të dhënave në: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Politika e privatësisë për Google Analytics

Kjo faqe interneti përdor Google Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Google Ireland Limited. Nëse personi përgjegjës për përpunimin e të dhënave në këtë faqe interneti ndodhet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane ose Zvicrës, përpunimi i të dhënave të Google Analytics kryhet nga Google LLC. Google LLC dhe Google Ireland Limited në vijim referohen si “Google”.

Ne mund të përdorim statistikat e marra për të përmirësuar ofertën tonë dhe për ta bërë atë më interesante për ju si përdorues. Kjo faqe interneti përdor gjithashtu Google Analytics për një analizë ndër-pajisje të flukseve të vizitorëve, e cila kryhet duke përdorur një ID të përdoruesit. Nëse keni një llogari përdoruesi të Google, mund të çaktivizoni analizën ndër-pajisje të përdorimit tuaj në cilësimet atje nën “Të dhënat e mia”, “Të dhënat personale”.

Baza ligjore për përdorimin e Google Analytics është Neni 6 para. 1 f. 1 lit. f GDPR. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Google Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Google. Ne dëshirojmë të theksojmë se në këtë faqe interneti Google Analytics është zgjeruar me kodin “_anonymizeIp(); u zgjerua për të siguruar një koleksion anonim të adresave IP. Si rezultat, adresat IP përpunohen më tej në formë të shkurtuar, që do të thotë se ato nuk mund të lidhen me individë. Nëse të dhënat e mbledhura për ju kanë një referencë personale, kjo do të përjashtohet menjëherë dhe të dhënat personale do të fshihen menjëherë.

Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa e plotë IP do të dërgohet në një server të Google në SHBA dhe do të shkurtohet atje. Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Google do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin tuaj të faqes së internetit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e faqes së internetit. Për rastet e jashtëzakonshme në të cilat të dhënat personale transferohen në SHBA, Google ka paraqitur në Mburojën e Privatësisë BE-SHBA, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework .

Google Analytics përdor cookie. Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të kësaj faqe interneti zakonisht transmetohet në një server të Google në SHBA dhe ruhet atje. Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat; megjithatë dëshirojmë t’ju theksojmë se në këtë rast, nëse është e mundur, nuk do të jeni në gjendje të përdorni plotësisht të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga skedari “cookie” dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar shtesën shtesë të shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme dhe instaloni: Çaktivizo Google Analytics .

Ju gjithashtu mund të parandaloni përdorimin e Google Analytics duke klikuar në këtë lidhje: Çaktivizo Google Analytics . Kjo ruan një të ashtuquajtur cookie të heqjes dorë në transportuesin tuaj të të dhënave, e cila parandalon përpunimin e të dhënave personale nga Google Analytics. Ju lutemi, vini re se nëse fshini të gjitha skedarët e personalizimit në pajisjen tuaj fundore, do të fshihen gjithashtu këto skedarë të tërheqjes, d.m.th., do t’ju duhet të vendosni përsëri kukit e tërheqjes nëse dëshironi të vazhdoni të parandaloni këtë formë të mbledhjes së të dhënave. Kukit e tërheqjes vendosen për shfletues dhe kompjuter/pajisje dhe për këtë arsye duhet të aktivizohen veçmas për çdo shfletues, kompjuter ose pajisje tjetër.

Politika e privatësisë së Google Ads

Kjo faqe interneti përdor mjetin e marketingut në internet Google Ads nga Google (“Google Ads”). Google Ads përdor cookie për të shërbyer reklama të rëndësishme për përdoruesit, për të përmirësuar raportet e performancës së fushatës ose për të parandaluar që një përdorues të shohë të njëjtat reklama disa herë. Google përdor një ID të cookie-ve për të regjistruar se cilat reklama vendosen në cilin shfletues dhe kështu mund të parandalojë shfaqjen e tyre më shumë se një herë. Përveç kësaj, Google Ads mund të përdorë ID-të e kukive për të regjistruar të ashtuquajturat konvertime që lidhen me kërkesat për reklama. Ky është rasti, për shembull, kur një përdorues shikon një reklamë të Google Ads dhe më vonë përdor të njëjtin shfletues për të shkuar në faqen e internetit të reklamuesit dhe për të blerë diçka atje. Sipas Google, cookies Google Ads nuk përmbajnë asnjë informacion personalisht të identifikueshëm.

Për shkak të mjeteve të marketingut të përdorura, shfletuesi juaj vendos automatikisht një lidhje të drejtpërdrejtë me serverin e Google. Duke integruar Google Ads, Google merr informacionin që ju keni aksesuar në pjesën përkatëse të faqes sonë të internetit ose keni klikuar në një nga reklamat tona. Nëse jeni regjistruar në një shërbim Google, Google mund ta caktojë vizitën në llogarinë tuaj. Edhe nëse nuk jeni regjistruar në Google ose nuk jeni identifikuar, ekziston mundësia që Google të zbulojë dhe ruajë adresën tuaj IP.

Ju mund të parandaloni pjesëmarrjen në këtë proces gjurmimi në disa mënyra:

 • duke vendosur softuerin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat, në veçanti shtypja e skedarëve të personalizimit të palëve të treta do të thotë që ju nuk do të merrni asnjë reklamë nga ofruesit e palëve të treta;
 • duke çaktivizuar cookie-t për gjurmimin e konvertimit duke vendosur shfletuesin tuaj në mënyrë që skedarët e skedarëve nga domeni “www.googleadservices.com” të bllokohen, https://adssettings.google.com , ku ky cilësim fshihet nëse ndryshoni skedarët e fshirjes;
 • duke çaktivizuar reklamat e bazuara në interes të ofruesve të cilët janë pjesë e fushatës vetërregulluese “Rreth reklamave” nëpërmjet lidhjes https://www.aboutads.info/choices , ku ky cilësim do të fshihet nëse fshini skedarët e personalizimit;
 • nga çaktivizimi i përhershëm në shfletuesit tuaj Firefox, Internet Explorer ose Google Chrome nën lidhjen https://www.google.com/settings/ads/plugin . Dëshirojmë të theksojmë se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj oferte në masën e tyre të plotë.

Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është një balancim i interesave, sipas të cilit përpunimi i të dhënave tuaja personale të përshkruara më sipër nuk bie ndesh me ndonjë interes kontradikt kryesor nga ana juaj (neni 6 (1) fjalia 1 lit. f GDPR) . Informacione të mëtejshme mbi Google Ads nga Google mund të gjenden në https://ads.google.com/intl/de_DE/home/ dhe mbi mbrojtjen e të dhënave në Google në përgjithësi: https://www.google.de/intl/de/ politikat / privatësia . Përndryshe, mund të vizitoni faqen e internetit të Iniciativës për Reklamim të Rrjetit (NAI) në https://www.networkadvertising.org .

Deklaratë për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e shkronjave të uebit të Google

Kjo faqe interneti përdor të ashtuquajturat shkronja ueb të ofruara nga Google për shfaqjen uniforme të shkronjave. Kur thërrisni një faqe, shfletuesi juaj ngarkon fontet e kërkuara të uebit në cache të shfletuesit tuaj në mënyrë që të shfaqë tekstin dhe fontet në mënyrë korrekte. Nëse shfletuesi juaj nuk mbështet fontet e uebit, kompjuteri juaj do të përdorë një font standard.

Mund të gjeni më shumë informacion rreth Google Web Fonts në https://developers.google.com/fonts/faq dhe në politikën e privatësisë së Google: https://www.google.com/policies/privacy/

Menaxheri i etiketave të Google

Menaxheri i etiketave Google është një zgjidhje me të cilën ne mund të menaxhojmë të ashtuquajturat etiketa të uebsajtit përmes një ndërfaqeje dhe kështu, për shembull, të integrojmë Google Analytics dhe shërbime të tjera të marketingut të Google në ofertën tonë në internet. Vetë menaxheri i etiketave, i cili zbaton etiketat, nuk përpunon asnjë të dhënë personale të përdoruesve. Në lidhje me përpunimin e të dhënave personale të përdoruesve, referohen informacionet e mëposhtme për shërbimet e Google. Udhëzimet e përdorimit: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html .

Politika e privatësisë Hubspot

Faqja jonë e internetit përdor Hubspot, një softuer automatizimi marketingu nga HubSpot, Kati i 2-të 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland. HubSpot është një kompani softuerësh me bazë në SHBA me një zyrë evropiane në Irlandë. Hubspot na ndihmon të analizojmë përdorimin e portalit tonë. Hubspot përdor cookie për këtë qëllim.

Disa të dhëna të përdorimit do të lidhen me personin tuaj (p.sh. pas hyrjes në një formular regjistrimi) dhe do të ruhen në CRM-në tonë. Kjo na mundëson t’ju dërgojmë informacione dhe oferta që janë të përshtatura posaçërisht për interesat tuaja.

Të dhënat tuaja personale mund të përcillen gjithashtu te serverët Hubspot në Shtetet e Bashkuara (SHBA). Niveli i duhur i mbrojtjes ofrohet nga HubSpot, Inc. merr pjesë dhe është i certifikuar për të qenë në përputhje me Kornizën e Mburojës së Privatësisë BE-SHBA.

Ne përdorim Hubspot për t’ju ofruar informacione dhe oferta që plotësojnë nevojat tuaja. Prandaj, ne kemi një interes legjitim sipas kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f) Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave në këtë përpunim. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne në lidhje me përdorimin e Hubspot është Neni 6 para. 1 lit. f) Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave.

Kur përdorni Hubspot, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për t’ju dërguar informacione dhe oferta që plotësojnë nevojat tuaja.

Sigurimi i të dhënave personale të mbledhura nëpërmjet Hubspot nuk kërkohet me ligj ose kontratë ose nuk kërkohet për lidhjen e një kontrate. Nëse nuk na jepni këto të dhëna, ne nuk mund t’ju ofrojmë informacione dhe oferta që plotësojnë nevojat tuaja.

Për më shumë informacion se si Hubspot përdor të dhënat, shihni politikën e privatësisë së Hubspot në: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy .

Ju mund të kundërshtoni përdorimin e të dhënave tuaja në çdo kohë, p.sh. duke dërguar një e-mail në adresën tonë të postës elektronike në këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave.

HubSpot është certifikuar sipas kushteve të “Kornizës së Mburojës së Privatësisë BE-SHBA” dhe i nënshtrohet vulës së privatësisë së TRUSTe-së dhe kuadrit “Liman i sigurtë SHBA-Zvicër”.

Përdorimi i Matomo

Kjo faqe interneti përdor Matomo (ish Piwik), një softuer me burim të hapur për analizën statistikore të aksesit të vizitorëve. Matomo përdor të ashtuquajturat “cookies”, d.m.th. skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet.

Informacioni i gjeneruar nga cookie në lidhje me përdorimin tuaj të faqes në internet ruhet në një server në Gjermani.

Adresa IP anonimizohet menjëherë pas përpunimit dhe para se të ruhet. Ju keni mundësinë të parandaloni instalimin e cookies duke ndryshuar cilësimet në softuerin e shfletuesit tuaj. Ne dëshirojmë të theksojmë se me cilësimet e duhura, jo të gjitha funksionet e kësaj faqeje interneti mund të jenë të disponueshme.

Ju mund të vendosni nëse një skedar unik i analizës së internetit mund të ruhet në shfletuesin tuaj për t’i mundësuar operatorit të faqes në internet të mbledhë dhe analizojë të dhëna të ndryshme statistikore.

Duke përdorur Adobe Analytics (Omniture)

Kjo faqe interneti përdor Adobe Analytics, një shërbim analitik në internet i ofruar nga Adobe Systems Software Ireland Limited (“Adobe”). Adobe Analytics përdor të ashtuquajturat cookies, d.m.th. skedarë teksti që ruhen në kompjuterin tuaj dhe mundësojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes në internet. Nëse një grup i të dhënave gjurmuese transmetohet nga shfletuesi i një vizitori të faqes në internet në Adobe Datacenter, cilësimet e serverit që bëjmë sigurojnë që adresa IP të jetë anonimizuar përpara gjeolokalizimit, d.m.th. okteti i fundit i adresës IP zëvendësohet me zero. Përpara se të ruhet paketa e gjurmimit, adresa IP zëvendësohet nga adresa IP të përgjithshme individuale.

Në emër të operatorit të kësaj faqeje interneti, Adobe do ta përdorë këtë informacion për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit nga përdoruesit, për të përpiluar raporte mbi aktivitetin e faqes në internet dhe për të ofruar shërbime të tjera në lidhje me aktivitetin e faqes në internet dhe përdorimin e internetit për operatorin e faqes. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj si pjesë e Adobe Analytics nuk do të bashkohet me të dhëna të tjera të Adobe.

Ju mund të parandaloni ruajtjen e cookies duke vendosur programin e shfletuesit tuaj në përputhje me rrethanat. Megjithatë, kjo ofertë u vë në dukje përdoruesve se në këtë rast mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha funksionet e kësaj faqe interneti në masën e tyre të plotë. Përdoruesit mund të parandalojnë gjithashtu dërgimin e të dhënave të krijuara nga cookie dhe që lidhen me përdorimin e tyre të faqes së internetit (përfshirë adresën e tyre IP) në Adobe dhe përpunimin e këtyre të dhënave nga Adobe duke përdorur prizën e shfletuesit të disponueshëm në lidhjen e mëposhtme – Shkarkoni dhe instaloni në: http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html

Analiza nga WiredMinds

Kjo faqe interneti përdor teknologjinë e pikselëve gjurmues nga WiredMinds AG (www.wiredminds.de) për të analizuar sjelljen e vizitorëve

Të dhënat mblidhen, përpunohen dhe ruhen nga të cilat krijohen profilet e përdoruesve me pseudonim. Aty ku është e mundur dhe e arsyeshme, këto profile përdorimi janë plotësisht anonime. Cookies mund të përdoren për këtë. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që ruhen në shfletuesin e internetit të vizitorit dhe përdoren për të njohur shfletuesin e Internetit. Të dhënat e mbledhura, të cilat mund të përfshijnë gjithashtu të dhëna personale, transmetohen te WiredMinds ose mblidhen drejtpërdrejt nga WiredMinds. WiredMinds mund të përdorë informacionin e lënë nga vizitat në faqet e internetit për të krijuar profile anonime përdoruesish. Të dhënat e marra në këtë mënyrë nuk do të përdoren për të identifikuar personalisht vizitorin në këtë faqe interneti pa pëlqimin e veçantë të personit në fjalë dhe nuk do të kombinohen me të dhënat personale për bartësin e pseudonimit. Për sa i përket regjistrimit të adresave IP, ato anonimizohen menjëherë duke fshirë bllokun e fundit të numrave.

Për pyetje në lidhje me tërheqjen, ju lutemi përdorni detajet e kontaktit në fillim të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Përdorimi i metodës së matjes qendrore të shkallëzuar

Kjo faqe interneti përdor metodën e matjes (“SZMnG”) të INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) për të përcaktuar parametrat statistikorë në lidhje me përdorimin e ofertave tona. Qëllimi i matjes së përdorimit është të përcaktojë statistikisht numrin e vizitave në faqen tonë të internetit, numrin e vizitorëve të faqes në internet dhe sjelljen e tyre në surfim – në bazë të një procedure standarde uniforme – dhe në këtë mënyrë të përftohen vlera që janë të krahasueshme në të gjithë tregun.

Për të gjitha ofertat dixhitale që janë anëtarë të komunitetit të informacionit për përcaktimin e shpërndarjes së mediave reklamuese eV (IVW – http://www.ivw.eu) ose marrin pjesë në studimet e grupit të punës kërkimore online eV (AGOF – http:/ /www. agof.de), statistikat e përdorimit përpunohen rregullisht më tej nga AGOF dhe Shoqata e Analizës së Medias (agma – http://www.agma-mmc.de) për të përcaktuar shtrirjen dhe publikohen me vlerën e performancës “Përdorues unik ” si dhe nga IVW me vlerat e performancës “Page Impression” dhe “Visits”. Këto vargje dhe statistika mund të shihen në faqet e internetit përkatëse.

 1. Baza ligjore për përpunim

Matja duke përdorur metodën e matjes SZMnG nga INFOnline GmbH kryhet me një interes legjitim në përputhje me Nenin 6 Parag. 1 lit. f) GDPR.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale është krijimi i statistikave dhe krijimi i kategorive të përdoruesve. Statistikat përdoren për të kuptuar dhe dokumentuar përdorimin e ofertës sonë. Kategoritë e përdoruesve formojnë bazën për një përafrim të bazuar në interes të materialit reklamues ose masave reklamuese. Për të tregtuar këtë faqe interneti, është thelbësore të matet përdorimi, i cili siguron krahasueshmërinë me pjesëmarrësit e tjerë të tregut. Interesi ynë legjitim rezulton nga përdorshmëria ekonomike e gjetjeve që rezultojnë nga statistikat dhe kategoritë e përdoruesve dhe vlera e tregut të faqes sonë të internetit – gjithashtu në krahasim të drejtpërdrejtë me faqet e internetit të palëve të treta – të cilat mund të përcaktohen duke përdorur statistikat.

Përveç kësaj, ne kemi një interes legjitim për t’i vënë të dhënat e pseudonimizuara të disponueshme për INFOnline, AGOF dhe IVW për kërkime tregu (AGOF, agma) dhe qëllime statistikore (INFOnline, IVW). Për më tepër, ne kemi një interes legjitim për të vënë në dispozicion të INFOnline të dhënat e pseudonimizuara për zhvillimin e mëtejshëm dhe ofrimin e materialit reklamues të bazuar në interes.

 1. lloji i të dhënave

INFOnline GmbH mbledh të dhënat e mëposhtme, të cilat sipas EU-DSGVO kanë një referencë personale:

 • Adresa IP: Në internet, çdo pajisje ka nevojë për një adresë unike, të ashtuquajturën adresë IP, për të transmetuar të dhëna. Ruajtja të paktën afatshkurtër e adresës IP është teknikisht e nevojshme për shkak të mënyrës se si funksionon interneti. Adresat IP shkurtohen me 1 bajt përpara çdo përpunimi dhe bëhen vetëm anonime. Nuk ka asnjë ruajtje ose përpunim të mëtejshëm të adresave IP të pashkurtuara.
 • Një identifikues klienti i krijuar rastësisht: Për të njohur sistemet kompjuterike, përpunimi i diapazonit përdor në mënyrë alternative ose një cookie me identifikuesin “ioam.de”, një “Objekt të ruajtjes lokale” ose një nënshkrim që krijohet nga informacione të ndryshme të transmetuara automatikisht nga shfletuesi juaj. Ky identifikues është unik për një shfletues për sa kohë që cookie-ja ose objekti i ruajtjes lokale nuk është fshirë. Prandaj, një matje e të dhënave dhe caktimi i mëvonshëm në identifikuesin përkatës të klientit është gjithashtu i mundur nëse telefononi uebsajte të tjera që përdorin gjithashtu metodën e matjes (“SZMnG”) të INFOnline GmbH. Vlefshmëria e cookie-t është e kufizuar në një maksimum prej 1 viti.
 1. përdorimin e të dhënave

Metoda e matjes e përdorur nga INFOnline GmbH në këtë faqe interneti përcakton të dhënat e përdorimit. Kjo bëhet për të mbledhur vlerat e performancës së përshtypjeve të faqeve, vizitave dhe klientëve dhe për të formuar figura të tjera kryesore prej tyre (p.sh. klientët e kualifikuar). Përveç kësaj, të dhënat e matura përdoren si më poshtë:

 • Një i ashtuquajtur gjeolokalizim, d.m.th. caktimi i një telefonate në uebsajt në vendndodhjen e thirrjes, bëhet ekskluzivisht në bazë të adresës IP të anonimizuar dhe vetëm deri në nivelin gjeografik të shteteve/rajoneve federale. Në asnjë rrethanë nuk mund të nxirren përfundime për vendndodhjen specifike të një përdoruesi nga informacioni gjeografik i marrë në këtë mënyrë.
 • Të dhënat e përdorimit të një klienti teknik (p.sh. një shfletues në një pajisje) shkrihen në faqet e internetit dhe ruhen në një bazë të dhënash. Ky informacion përdoret për vlerësimin teknik të moshës dhe gjinisë së informacionit social dhe u kalohet ofruesve të shërbimeve AGOF për përpunim të mëtejshëm të diapazonit. Si pjesë e studimit të AGOF-it, socio-karakteristikat vlerësohen teknikisht në bazë të një kampioni të rastësishëm, i cili mund të ndahet në kategoritë e mëposhtme: mosha, gjinia, kombësia, aktiviteti profesional, statusi martesor, informacioni i përgjithshëm për familjen, të ardhurat e familjes. , vendbanimi, perdorimi i internetit, Interesat online, vendi i perdorimit, lloji i perdoruesit.
 1. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Adresa e plotë IP nuk ruhet nga INFOnline GmbH. Adresa IP e shkurtuar ruhet për një maksimum prej 60 ditësh. Të dhënat e përdorimit në lidhje me identifikuesin unik ruhen për një maksimum prej 6 muajsh.

 1. transferimi i të dhënave

Adresa IP si dhe adresa IP e shkurtuar nuk do të transmetohen. Për përgatitjen e studimit AGOF, të dhënat me identifikuesit e klientëve u kalohen ofruesve të mëposhtëm të shërbimeve AGOF:

 1. të drejtat e subjektit të të dhënave

Subjekti i të dhënave ka të drejtat e mëposhtme:

 • E drejta për informacion (neni 15 GDPR)
 • E drejta për korrigjim (neni 16 GDPR)
 • E drejta për kundërshtim (Neni 21 GDPR)
 • E drejta për fshirje (Neni 17 GDPR)
 • E drejta e kufizimit të përpunimit (Neni 18f. GDPR)
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave (Neni 20 GDPR)

Për pyetje të këtij lloji, ju lutemi përdorni të dhënat e kontaktit në fund të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave. Ju lutemi vini re se me kërkesa të tilla ne duhet të sigurohemi që ai është në të vërtetë personi në fjalë.

E drejta për të kundërshtuar

Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në matje, mund të kundërshtoni në linkun e mëposhtëm: https://optout.ioam.de

Për të garantuar përjashtimin nga matja, është teknikisht e nevojshme të vendosni një cookie. Nëse fshini cookies në shfletuesin tuaj, është e nevojshme të përsërisni procesin e heqjes dorë nën lidhjen e mësipërme.

Subjekti i të dhënave ka të drejtë të paraqesë një ankesë pranë një autoriteti për mbrojtjen e të dhënave.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në procesin e matjes mund të gjenden në faqen e internetit të INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), e cila drejton procesin e matjes, faqen e internetit të mbrojtjes së të dhënave të AGOF ( http://www.agof .de/datenschutz ) dhe faqen e internetit të mbrojtjes së të dhënave të IVW ( http://www.ivw.eu ).

Përdorimi i metodës së matjes qendrore të shkallëzuar nga një aplikacion

Aplikacioni ynë përdor metodën e matjes (“SZMnG”) të INFOnline GmbH ( https://www.INFOnline.de ) për të përcaktuar parametrat statistikorë në lidhje me përdorimin e ofertave tona. Qëllimi i matjes së përdorimit është të përcaktojë statistikisht intensitetin e përdorimit, numrin e përdorimeve dhe përdoruesve të aplikacionit tonë dhe sjelljen e tyre në surfim – në bazë të një procedure standarde uniforme – dhe në këtë mënyrë të përftohen vlera që janë të krahasueshme në të gjithë tregun .

Për të gjitha ofertat dixhitale që janë anëtarë të komunitetit të informacionit për përcaktimin e shpërndarjes së mediave reklamuese eV (IVW – http://www.ivw.eu) ose marrin pjesë në studimet e grupit të punës kërkimore online eV (AGOF – http:/ /www. agof.de), statistikat e përdorimit përpunohen rregullisht më tej nga AGOF dhe Shoqata e Analizës së Medias (agma – http://www.agma-mmc.de) për të përcaktuar shtrirjen dhe publikohen me vlerën e performancës “Përdorues unik ” si dhe nga IVW me vlerat e performancës “Page Impression” dhe “Visits”. Këto vargje dhe statistika mund të shihen në faqet e internetit përkatëse.

 1. Baza ligjore për përpunim

Matja duke përdorur metodën e matjes SZMnG nga INFOnline GmbH kryhet me një interes legjitim në përputhje me Nenin 6 Parag. 1 lit. f) GDPR.

Qëllimi i përpunimit të të dhënave personale është krijimi i statistikave për të formuar kategoritë e përdoruesve. Statistikat na ndihmojnë të kuptojmë dhe dokumentojmë përdorimin e ofertës sonë. Kategoritë e përdoruesve formojnë bazën për një përafrim të bazuar në interes të materialit reklamues ose masave reklamuese. Për të tregtuar këtë aplikacion, matja e përdorimit, e cila siguron krahasueshmërinë me pjesëmarrësit e tjerë të tregut, është thelbësore. Interesi ynë legjitim rezulton nga përdorshmëria ekonomike e gjetjeve që rezultojnë nga statistikat dhe kategoritë e përdoruesve dhe vlera e tregut të aplikacionit tonë – gjithashtu në krahasim të drejtpërdrejtë me aplikacionet e palëve të treta – të cilat mund të përcaktohen duke përdorur statistikat.

Përveç kësaj, ne kemi një interes legjitim për t’i vënë të dhënat e pseudonimizuara të disponueshme për INFOnline, AGOF dhe IVW për kërkime tregu (AGOF, agma) dhe qëllime statistikore (IVW, INFOnline). Për më tepër, ne kemi një interes legjitim për të vënë në dispozicion të INFOnline të dhënat e pseudonimizuara për zhvillimin e mëtejshëm dhe ofrimin e materialit reklamues të bazuar në interes.

 1. lloji i të dhënave

INFOnline GmbH mbledh të dhënat e mëposhtme, të cilat, sipas GDPR, kanë një referencë personale:

 • Adresa IP: Në internet, çdo pajisje ka nevojë për një adresë unike, të ashtuquajturën adresë IP, për të transmetuar të dhëna. Ruajtja të paktën afatshkurtër e adresës IP është teknikisht e nevojshme për shkak të mënyrës se si funksionon interneti. Adresat IP shkurtohen përpara çdo përpunimi dhe vetëm përpunohen më tej në mënyrë anonime. Adresat IP të pakursuara nuk ruhen apo përpunohen.
 • Identifikuesi i pajisjes: Për të njohur pajisjet, matja e diapazonit përdor identifikues unikë të pajisjes fundore ose një nënshkrim që krijohet nga informacione të ndryshme të transmetuara automatikisht nga pajisja juaj. Një matje e të dhënave dhe caktimi i mëvonshëm në identifikuesin përkatës mund të jetë gjithashtu i mundur nëse thirrni aplikacione të tjera që përdorin gjithashtu metodën e matjes (“SZMnG”) të INFOnline GmbH.

Identifikuesit e mëposhtëm unikë të pajisjes mund të transmetohen në INFOnline GmbH si një hash:

 • Identifikuesi i reklamës
 • ID e instalimit
 • ID-ja e Android
 • ID e shitësit
 1. përdorimin e të dhënave

Metoda e matjes së INFOnline GmbH, e cila përdoret në këtë aplikacion, përcakton të dhënat e përdorimit. Kjo bëhet për të mbledhur vlerat e performancës së përshtypjeve të faqeve, vizitave dhe klientëve dhe për të formuar figura të tjera kryesore prej tyre (p.sh. klientët e kualifikuar). Përveç kësaj, të dhënat e matura përdoren si më poshtë:

 • Një i ashtuquajtur gjeolokalizim, d.m.th. caktimi i një telefonate në uebsajt në vendndodhjen e thirrjes, bëhet ekskluzivisht në bazë të adresës IP të anonimizuar dhe vetëm deri në nivelin gjeografik të shteteve/rajoneve federale. Në asnjë rrethanë nuk mund të nxirren përfundime për vendbanimin specifik të një përdoruesi nga informacioni gjeografik i marrë në këtë mënyrë.
 • Të dhënat e përdorimit të një klienti teknik (p.sh. një shfletues në një pajisje) shkrihen nëpër aplikacione dhe ruhen në një bazë të dhënash. Ky informacion përdoret për vlerësimin teknik të moshës dhe gjinisë së informacionit social dhe u kalohet ofruesve të shërbimeve AGOF për përpunim të mëtejshëm të diapazonit. Si pjesë e studimit të AGOF, socio-karakteristikat vlerësohen teknikisht mbi bazën e një kampioni të rastësishëm, i cili mund të ndahet në kategoritë e mëposhtme: mosha, gjinia, kombësia, aktiviteti profesional, statusi martesor, informacioni i përgjithshëm mbi familjen, të ardhurat e familjes. , vendbanimi, perdorimi i internetit, Interesat online, vendi i perdorimit, lloji i perdoruesit.
 1. Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave

Adresa e plotë IP nuk ruhet nga INFOnline GmbH. Adresa IP e shkurtuar ruhet për një maksimum prej 60 ditësh. Të dhënat e përdorimit në lidhje me identifikuesin unik ruhen për një maksimum prej 6 muajsh.

 1. transferimi i të dhënave

Adresa IP si dhe adresa IP e shkurtuar nuk do të transmetohen. Për përgatitjen e studimit AGOF, të dhënat me identifikuesit e klientëve u kalohen ofruesve të mëposhtëm të shërbimeve AGOF:

 1. të drejtat e subjektit të të dhënave

Subjekti i të dhënave ka të drejtat e mëposhtme:

 • E drejta për informacion (neni 15 GDPR)
 • E drejta për korrigjim (neni 16 GDPR)
 • E drejta për kundërshtim (Neni 21 GDPR)
 • E drejta për fshirje (Neni 17 GDPR)
 • E drejta e kufizimit të përpunimit (Neni 18f. GDPR)
 • E drejta për transportueshmëri të të dhënave (Neni 20 GDPR)

Për pyetje të këtij lloji, ju lutemi përdorni të dhënat e kontaktit në fillim të kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave. Ju lutemi vini re se me kërkesa të tilla ne duhet të sigurohemi që ai është në të vërtetë personi në fjalë.

E drejta për të kundërshtuar

Nëse nuk dëshironi të merrni pjesë në matje, mund të kundërshtoni këtu:

Subjekti i të dhënave ka të drejtë të paraqesë një ankesë pranë një autoriteti për mbrojtjen e të dhënave.

Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në procesin e matjes mund të gjenden në faqen e internetit të INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), e cila drejton procesin e matjes, faqen e internetit të mbrojtjes së të dhënave të AGOF ( http://www.agof .de/datenschutz ) dhe faqen e internetit të mbrojtjes së të dhënave të IVW ( http://www.ivw.eu ).

Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për përdorimin e Hotjar

Kjo faqe interneti përdor shërbimin e Hotjar për të përmirësuar përshtatshmërinë ndaj përdoruesit. Hotjar Ltd. Hotjar Ltd. është një kompani evropiane me bazë në Maltë (Hotjar Ltd, Niveli 2, Qendra e Biznesit St Julians, 3, Rruga Elia Zammit, St Julians STJ 1000, Malta, Evropë). Mund të regjistrohen klikimet e miut, si dhe lëvizjet e mausit dhe lëvizjes. Goditjet e tasteve të bëra në këtë faqe interneti gjithashtu mund të regjistrohen. Informacioni personal nuk përfshihet. Hotjar përdor një kod gjurmimi për të mbledhur dhe transmetuar të dhënat tuaja. Sapo vizitoni faqen tonë të internetit, kodi i gjurmimit Hotjar mbledh automatikisht të dhënat bazuar në aktivitetin tuaj dhe i ruan ato në serverët Hotjar (vendndodhja Irlandë). Përveç kësaj, cookies të vendosura në kompjuterin tuaj ose pajisjen fundore nga faqja e internetit gjithashtu mbledhin të dhëna. Për më shumë informacion se si funksionon Hotjar, vizitoni këtë faqe: https://www.hotjar.com/privacy .

Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen e të dhënave nga Hotjar (opt-out), ju lutemi klikoni këtu: https://www.hotjar.com/opt-out .

Mjet gjurmues CrazyEgg

Kjo faqe interneti përdor mjetin e gjurmimit të CrazyEgg.com për të regjistruar vizitat individuale të zgjedhura rastësisht ekskluzivisht me një adresë IP anonime. Ky mjet gjurmimi bën të mundur përdorimin e cookie-ve për të vlerësuar se si e përdorni faqen e internetit (p.sh. në cilën përmbajtje klikohet). Për këtë qëllim, një profil përdorimi shfaqet vizualisht. Profilet e përdoruesve krijohen vetëm kur përdoren pseudonime. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është një balancim i interesave, sipas të cilit përpunimi i të dhënave tuaja personale të përshkruara më sipër nuk bie ndesh me ndonjë interes kontradikt kryesor nga ana juaj (neni 6 (1) fjalia 1 lit. f GDPR) .

Ju mund të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin dhe mbledhjen e të dhënave të krijuara nga CrazyEgg.com në çdo kohë duke ndjekur këto udhëzime . Informacione të mëtejshme mbi mbrojtjen e të dhënave në CrazyEgg.com mund të gjenden nën këtë deklaratë për mbrojtjen e të dhënave .

Mjet i gjurmimit të Chartbeat

Kjo faqe interneti përdor mjetin e analizës së uebit ChartBeat nga Chartbeat Inc. nga 826 Broadway, 6th Floor, New York, NY 10003, USA. Për të analizuar përdorimin e faqes në internet, ChartBeat mbledh dhe vlerëson të dhëna të caktuara të përdorimit të transmetuara nga shfletuesi juaj. Për të mbledhur këto të dhëna përdorimi, ChartBeat mund të përdorë një ose më shumë cookie. Përveç kësaj, adresa IP e caktuar në pajisjen tuaj në kohën përkatëse dhe, në disa raste, një numër klienti specifik për pajisjen transmetohen. Adresa IP kërkohet vetëm për qëllimin e identifikimit të sesionit dhe për gjeolokalizimin (deri në nivelin e qytetit). Ne marrim vetëm të dhëna statistikore, të grumbulluara pa aftësinë tonë për të krijuar një referencë personale. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja është balancimi i interesave, sipas të cilit përpunimi i të dhënave tuaja personale të përshkruara më sipër nuk bie ndesh me ndonjë interes kontradiktor kryesor nga ana juaj (neni 6 Para. 1 S. 1 pika f. GDPR). Për më shumë informacion rreth Chartbeat, vizitoni chartbeat.com/about/ . Politika e privatësisë e Chartbeat është e disponueshme në chartbeat.com/privacy .

rrjedha e miut

Kjo faqe interneti përdor Mouseflow, një mjet analize në internet nga Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagë, Danimarkë. Përpunimi i të dhënave i shërben qëllimit të analizimit të kësaj faqeje interneti dhe vizitorëve të saj. Për këtë qëllim, të dhënat mblidhen dhe ruhen për qëllime marketingu dhe optimizimi. Profilet e përdoruesve mund të krijohen nga këto të dhëna me pseudonim. Mund të përdoren biskota. Mjeti i analizës së uebit Mouseflow regjistron vizita individuale të zgjedhura rastësisht (vetëm me një adresë IP të anonimizuar). Kjo krijon një regjistër të lëvizjeve dhe klikimeve të miut me synimin për të luajtur rastësisht vizita individuale në uebsajt dhe për të nxjerrë përmirësime të mundshme për faqen e internetit nga kjo. Të dhënat e mbledhura me Mouseflow nuk do të përdoren për të identifikuar personalisht vizitorin në këtë faqe interneti dhe nuk do të kombinohen me të dhënat personale për bartësin e pseudonimit pa pëlqimin e veçantë të personit në fjalë. Përpunimi bëhet në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. f DSGVO nga interesi legjitim në komunikimin e drejtpërdrejtë me klientët dhe në hartimin e faqes së internetit bazuar në nevojat. Ju keni të drejtë të kundërshtoni këtë në çdo kohë për arsye që rrjedhin nga situata juaj e veçantë në Nenin 6 para. 1 lit. f Përpunimi i bazuar në DSGVO i të dhënave personale në lidhje me ju. Për ta bërë këtë, mund të çaktivizoni globalisht regjistrimin në të gjitha faqet e internetit që përdorin Mouseflow për shfletuesin që po përdorni aktualisht nën lidhjen e mëposhtme: Çaktivizo Mouseflow

Politika e privatësisë për Facebook

Kjo faqe interneti përdor veçori nga Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Kur vizitoni faqet tona me shtojcat e Facebook, krijohet një lidhje midis shfletuesit tuaj dhe serverëve të Facebook. Të dhënat tashmë po transferohen në Facebook. Nëse keni një llogari në Facebook, këto të dhëna mund të lidhen me të. Nëse nuk dëshironi që këto të dhëna të caktohen në llogarinë tuaj në Facebook, ju lutemi dilni nga Facebook përpara se të vizitoni faqen tonë. Ndërveprimet, veçanërisht duke përdorur një funksion komenti ose duke klikuar një buton “Like” ose “Share”, kalohen gjithashtu në Facebook. Mësoni më shumë në https://de-de.facebook.com/about/privacy .

Politika e privatësisë për Twitter

Kjo faqe interneti përdor veçori nga Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Kur vizitoni faqet tona me shtojcat e Twitter, krijohet një lidhje midis shfletuesit tuaj dhe serverëve të Twitter. Të dhënat tashmë po transmetohen në Twitter. Nëse keni një llogari në Twitter, këto të dhëna mund të lidhen me të. Nëse nuk dëshironi që këto të dhëna të caktohen në llogarinë tuaj në Twitter, ju lutemi dilni nga Twitter përpara se të vizitoni faqen tonë. Ndërveprimet, veçanërisht duke klikuar në butonin “Re-Tweet”, kalojnë gjithashtu në Twitter. Mësoni më shumë në https://twitter.com/privacy .

Politika e privatësisë për Instagram

Funksionet e shërbimit Instagram janë të integruara në faqen tonë të internetit. Këto funksione ofrohen nga Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Nëse jeni regjistruar në llogarinë tuaj në Instagram, mund të klikoni butonin Instagram për të lidhur përmbajtjen e faqeve tona me profilin tuaj në Instagram. Kjo i lejon Instagram-it të shoqërojë vizitën tuaj në faqen tonë me llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara apo mënyrën se si ato përdoren nga Instagram.

Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/

Politika e privatësisë për LinkedIn

Kjo faqe interneti përdor funksionet e rrjetit LinkedIn. Ofruesi është LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Sa herë që aksesohet një nga faqet tona që përmban funksione LinkedIn, krijohet një lidhje me serverët e LinkedIn. LinkedIn informohet se ju keni vizituar faqen tonë të internetit me adresën tuaj IP. Nëse klikoni në butonin “Rekomandoni” të LinkedIn dhe jeni regjistruar në llogarinë tuaj në LinkedIn, LinkedIn mund t’jua caktojë vizitën tuaj në faqen tonë të internetit për ju dhe llogarinë tuaj të përdoruesit. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose se si ato përdoren nga LinkedIn.

Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së LinkedIn në: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Politika e privatësisë për Pinterest

Në këtë faqe interneti ne përdorim shtojca sociale nga rrjeti social Pinterest i operuar nga Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103-490, USA (“Pinterest”). Nëse thërrisni një faqe që përmban një shtesë të tillë, shfletuesi juaj krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët Pinterest. Shtojca transmeton të dhënat e regjistrit në serverin Pinterest në SHBA. Këto të dhëna të regjistrit mund të përfshijnë adresën tuaj IP, adresën e faqeve të internetit të vizituara që përmbajnë gjithashtu funksione Pinterest, llojin dhe cilësimet e shfletuesit, datën dhe orën e kërkesës, mënyrën se si e përdorni Pinterestin dhe skedarët e personalizimit.

Informacione të mëtejshme mbi qëllimin, qëllimin dhe përpunimin dhe përdorimin e mëtejshëm të të dhënave nga Pinterest, si dhe të drejtat tuaja në këtë drejtim dhe opsionet për mbrojtjen e privatësisë suaj mund të gjenden në informacionin për mbrojtjen e të dhënave të Pinterest: https://about.pinterest.com/ de/privacy-policy

Politika e privatësisë për SoundCloud

Shtojcat nga rrjeti social SoundCloud (SoundCloud Limited, Berners House, 47-48 Berners Street, London W1T 3NF, Britani e Madhe.) mund të integrohen në këtë faqe interneti. Ju mund t’i njihni shtojcat SoundCloud nga logoja SoundCloud në faqet e prekura.

Kur vizitoni faqen tonë, pas aktivizimit të shtojcës, krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe serverit SoundCloud. SoundCloud merr informacionin që ju keni vizituar faqen tonë me adresën tuaj IP. Nëse klikoni butonin “Pëlqeje” ose “butonin Share” ndërkohë që jeni identifikuar në llogarinë tuaj të përdoruesit të SoundCloud, mund të lidhni dhe/ose të ndani përmbajtjen e faqeve tona me profilin tuaj SoundCloud. Kjo lejon SoundCloud të lidh llogarinë tuaj të përdoruesit me vizitën tuaj në faqen tonë. Ne dëshirojmë të theksojmë se si ofrues i faqeve, ne nuk kemi njohuri për përmbajtjen e të dhënave të transmetuara ose se si ato përdoren nga SoundCloud. Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së SoundCloud në: https://soundcloud.com/pages/privacy

Nëse nuk dëshironi që SoundCloud ta lidh vizitën tuaj në faqen tonë me llogarinë tuaj të përdoruesit SoundCloud, ju lutemi dilni nga llogaria juaj e përdoruesit SoundCloud përpara se të aktivizoni përmbajtjen e shtojcës SoundCloud.

Politika e privatësisë për Tumblr

Kjo faqe interneti përdor butona nga shërbimi Tumblr. Ofruesi është Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA. Këta butona ju lejojnë të ndani një postim ose faqe në Tumblr ose të ndiqni ofruesin në Tumblr. Nëse hyni në një nga faqet tona të internetit me butonin Tumblr, shfletuesi krijon një lidhje të drejtpërdrejtë me serverët Tumblr. Ne nuk kemi asnjë kontroll mbi sasinë e të dhënave që Tumblr mbledh dhe transmeton duke përdorur këtë shtesë. Sipas statusit aktual transmetohet adresa IP e përdoruesit dhe URL-ja e faqes përkatëse të internetit.

Informacione të mëtejshme për këtë mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Tumblr në: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy .

Ofruesit e shërbimeve të jashtme të pagesave

Kjo faqe interneti përdor ofrues të shërbimeve të jashtme të pagesave, nëpërmjet platformave të të cilëve përdoruesit dhe ne mund të kryejnë transaksione pagese. Për shembull rreth

 • Viza (https://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html)
 • Mastercard (https://www.mastercard.ch/de-ch/datenschutz.html)
 • American Express (https://www.americanexpress.com/de/content/privacy-policy-statement.html)
 • Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full)
 • Apple Pay (https://support.apple.com/de-ch/ht203027)
 • Stripe (https://stripe.com/ch/privacy)
 • * Transferta direkte bankare përfshirë. PostFinance (https://www.postfinance.ch/de/detail/srechtes-barrierefreiheit.html)
 • TWINT

*Mallrat do të dorëzohen vetëm pas marrjes së transfertës.

 

Si pjesë e përmbushjes së kontratave, ne përdorim ofruesit e shërbimeve të pagesave në bazë të rregullores zvicerane për mbrojtjen e të dhënave dhe, nëse është e nevojshme, nenit 6 para. 1 lit. b. BE GDPR. Përveç kësaj, ne përdorim ofrues të shërbimeve të jashtme të pagesave në bazë të interesave tona legjitime në përputhje me Art. Urdhëresa Zvicerane për Mbrojtjen e të Dhënave dhe, për aq sa është e nevojshme, acc. Neni 6 para. 1 lit. f. EU-DSGVO për t’u ofruar përdoruesve tanë opsione pagese efektive dhe të sigurta.

Të dhënat e përpunuara nga ofruesi i shërbimit të pagesave përfshijnë të dhëna të inventarit si emri dhe adresa, detajet bankare si numrat e llogarisë ose numrat e kartës së kreditit, fjalëkalimet, TAN-et dhe shumat e kontrollit, si dhe informacionet e kontratës, totalit dhe marrësit. Informacioni kërkohet për të kryer transaksionet. Megjithatë, të dhënat e futura do të përpunohen dhe ruhen vetëm nga ofruesit e shërbimeve të pagesave. Ne si operator nuk marrim asnjë informacion në lidhje me llogarinë (bankare) ose kartën e kreditit, vetëm informacion për të konfirmuar (pranuar) ose refuzuar pagesën. Në rrethana të caktuara, ofruesi i shërbimit të pagesave mund t’i transmetojë të dhënat agjencive të kreditit. Qëllimi i këtij transmetimi është të kontrollojë identitetin dhe besueshmërinë. Ne i referohemi termave dhe kushteve dhe njoftimeve për mbrojtjen e të dhënave të ofruesve të shërbimeve të pagesave.

Termat dhe kushtet dhe informacioni për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit përkatës të shërbimit të pagesave zbatohen për transaksionet e pagesave, të cilat mund të aksesohen brenda faqes së internetit përkatëse ose aplikacioneve të transaksionit. Ne gjithashtu i referohemi kësaj për qëllime të informacionit të mëtejshëm dhe pohimit të revokimit, informacionit dhe të drejtave të tjera të subjektit të të dhënave.

Buletinet – Mailchimp

Buletini dërgohet duke përdorur ofruesin e shërbimit të postës ‘MailChimp’, një platformë postare e buletinit të ofruesit të SHBA Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, USA. Këtu mund të shikoni rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të ofruesit shërbimit të transportit. Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp është i çertifikuar sipas Marrëveshjes së Mburojës së Privatësisë dhe në këtë mënyrë ofron një garanci për pajtueshmërinë me standardet evropiane të mbrojtjes së të dhënave ( Muroja e Privatësisë ). Ofruesi i shërbimit të transportit bazohet në interesat tona legjitime acc. Neni 6 para. 1 lit. f DSGVO dhe një kontratë për përpunimin e porosive acc. Neni 28 para. 3 fjali 1 GDPR.

Ofruesi i shërbimit të transportit mund të përdorë të dhënat e marrësve në formë pseudonimike, pra pa caktimin e një përdoruesi, për të optimizuar ose përmirësuar shërbimet e veta, p.sh. për optimizimin teknik të dërgimit dhe prezantimin e buletinit ose për qëllime statistikore. Megjithatë, ofruesi i shërbimit të transportit nuk i përdor të dhënat e marrësve tanë të buletinit për t’u shkruar atyre vetë ose për t’ua kaluar të dhënat palëve të treta.

Buletini përmes WhatsApp

Ju gjithashtu mund të merrni buletinin tonë falas nëpërmjet shërbimit të mesazheve të çastit WhatsApp. WhatsApp është një shërbim i ofruar nga WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland, një degë e WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA, të dyja në vijim të referuara si “WhatsApp “. Disa nga të dhënat e përdoruesit përpunohen në serverët WhatsApp në SHBA.

Megjithatë, përmes certifikimit sipas mburojës së mbrojtjes së të dhënave BE-SHBA “EU-US Privacy Shield” , WhatsApp garanton që rregullat e mbrojtjes së të dhënave të BE-së të respektohen edhe gjatë përpunimit të të dhënave në SHBA. WhatsApp gjithashtu ofron informacion shtesë për mbrojtjen e të dhënave .

Për të marrë buletinin tonë përmes WhatsApp, ju duhet një llogari përdoruesi WhatsApp. Detajet rreth të dhënave që mbledh WhatsApp gjatë regjistrimit mund të gjenden në informacionin e lartpërmendur për mbrojtjen e të dhënave nga WhatsApp.

Nëse më pas regjistroheni për dërgimin e buletinit tonë nëpërmjet WhatsApp, numri i telefonit celular që keni futur gjatë procesit të regjistrimit do të përpunohet nga WhatsApp. Përveç kësaj, adresa juaj IP dhe data e regjistrimit tuaj së bashku me kohën do të ruhen. Si pjesë e procesit të mëtejshëm të regjistrimit, do të merret pëlqimi juaj për dërgimin e buletinit, përmbajtja do të përshkruhet në mënyrë specifike dhe do t’i referohet kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave.

Baza ligjore për dërgimin e buletinit dhe për analizën është Neni 6 (1) (a) GDPR.

Ju mund të jepni pëlqimin tuaj për dërgimin e buletinit në përputhje me Nenin 7 para. 3 GDPR revokohet në çdo kohë me efekt të menjëhershëm. E tëra çfarë ju duhet të bëni është të na informoni për anulimin tuaj. Ju gjithashtu mund të bllokoni marrjen e buletinit duke bërë një cilësim në softuerin WhatsApp në pajisjen tuaj.

Fushata aktive

Kjo faqe interneti përdor shërbimet e Active Campaign për të dërguar buletine. Ofruesi është ofruesi amerikan ActiveCampaign, LLC, 150 N. Michigan Ave Suite 1230, Chicago, IL, US, USA.

Active Campaign është një shërbim që mund të përdoret, ndër të tjera, për të organizuar dhe analizuar dërgimin e buletineve. Nëse futni të dhëna për qëllim të abonimit në buletinin (p.sh. adresën tuaj të postës elektronike), ato do të ruhen në serverët e fushatës aktive në SHBA.

Fushata Active është e çertifikuar sipas “EU-US Privacy Shield”. “Mburoja e Privatësisë” është një marrëveshje midis Bashkimit Evropian (BE) dhe SHBA-së, e cila synon të sigurojë përputhjen me standardet evropiane të mbrojtjes së të dhënave në SHBA.

Me ndihmën e Active Campaign ne mund të analizojmë fushatat tona të buletinit. Kur hapni një e-mail të dërguar me Active Campaign, një skedar i përfshirë në e-mail (i ashtuquajturi web beacon) lidhet me serverët Active Campaign në SHBA. Në këtë mënyrë mund të përcaktohet nëse një mesazh buletini është hapur dhe në cilat lidhje janë klikuar. Informacioni teknik regjistrohet gjithashtu (p.sh. koha e marrjes, adresa IP, lloji i shfletuesit dhe sistemi operativ). Ky informacion nuk mund t’i caktohet marrësit përkatës të buletinit. Ato përdoren ekskluzivisht për analizën statistikore të fushatave të buletinit. Rezultatet e këtyre analizave mund të përdoren për të përshtatur më mirë buletinet e ardhshme me interesat e marrësve.

Nëse nuk dëshironi një analizë nga fushata aktive, duhet të çabonoheni nga buletini. Për këtë qëllim, ne ofrojmë një lidhje përkatëse në çdo mesazh buletini. Ju gjithashtu mund të çregjistroheni nga buletini direkt në faqen tonë të internetit.

Përpunimi i të dhënave bëhet në bazë të pëlqimit tuaj (Neni 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë duke u çregjistruar nga buletini. Ligjshmëria e operacioneve të përpunimit të të dhënave që tashmë janë kryer mbetet e paprekur nga revokimi.

Të dhënat që keni ruajtur me ne për qëllim të abonimit në buletinin do të ruhen nga ne derisa të çregjistroheni nga buletini dhe do të fshihen si nga serverët tanë ashtu edhe nga serverët e fushatës aktive pasi të keni anuluar buletinin. Të dhënat e ruajtura nga ne për qëllime të tjera (p.sh. adresat e postës elektronike për zonën e anëtarëve) mbeten të paprekura.

Për më shumë informacion, shihni politikën e privatësisë së fushatës aktive në: https://www.activecampaign.com/privacy-policy/ .

Lidhja me certifikimin e Mburojës së Privatësisë: https://www.privacyshield.gov .

Përfundimi i një marrëveshjeje për përpunimin e të dhënave

Ne kemi lidhur të ashtuquajturën “Marrëveshje për përpunimin e të dhënave” me Active Campaign, në të cilën detyrojmë Active Campaign të mbrojë të dhënat e klientëve tanë dhe jo t’ia kalojë ato palëve të treta.

Shërbimi i formularit Wufoo

Ne përdorim shërbimin e formularit Wufoo. Si rezultat, përmbajtja që futni në një formular kontakti përpunohet dhe ruhet. Përmbajtja mund të përfshijë, në varësi të formularit të kontaktit, sa vijon: kompaninë, emrin, adresën e emailit, numrin e telefonit, furnizuesin e preferuar, numrin e faturës, detajet e kartës së kreditit, etj. Përmbajtja nuk përpunohet dhe ruhet derisa të dorëzoni një formular. Mund të gjeni më shumë informacion në lidhje me deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Wufoo këtu: wufoo.com/privacy/

Përdorimi i shkronjave Adobe

Ne përdorim Adobe Fonts për dizajnin vizual të faqes sonë të internetit. Adobe Fonts është një shërbim i ofruar nga Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe) që na jep akses në një bibliotekë fontesh. Për të integruar fontet që përdorim, shfletuesi juaj duhet të krijojë një lidhje me një server Adobe në SHBA dhe të shkarkojë fontin e kërkuar për faqen tonë të internetit. Kjo i jep Adobe informacionin se uebfaqja jonë është aksesuar nga adresa juaj IP. Për më shumë informacion rreth Adobe Fonts, shihni politikën e privatësisë së Adobe, në të cilën mund të përdorni këtu: Adobe Fonts

Përdorimi i Fonts.com

Kjo faqe interneti përdor Fonts.com, një kompani në pronësi të Monotype Imaging Holdings Inc. Ofrohet shërbimi i vizualizimit të shkronjave që lejon këtë faqe interneti të përfshijë përmbajtje të këtij lloji në faqet e saj. Të dhënat personale të mbledhura: Të dhënat e përdorimit dhe llojet e ndryshme të të dhënave siç përshkruhet në politikën e privatësisë së shërbimit. Vendi i përpunimit: Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA); Mbrojtja e të dhënave

audio dhe video konferenca

Ne përdorim shërbimet e konferencave audio dhe video për të komunikuar me përdoruesit tanë dhe të tjerët. Në veçanti, ne mund ta përdorim atë për të zhvilluar konferenca audio dhe video, takime virtuale dhe kurse trajnimi, të tilla si webinarët.

Ne përdorim vetëm shërbime që garantojnë mbrojtje adekuate të të dhënave. Përveç kësaj deklarate për mbrojtjen e të dhënave, zbatohen edhe çdo kusht i shërbimeve të përdorura, të tilla si kushtet e përdorimit ose deklaratat për mbrojtjen e të dhënave.

Në veçanti, ne përdorim Zoom , një shërbim i ofruar nga kompania amerikane Zoom Video Communications Inc. Zoom gjithashtu u jep të drejtat sipas Rregullores Evropiane të Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (GDPR) për përdoruesit në Zvicër. Informacione të mëtejshme mbi llojin, qëllimin dhe qëllimin e përpunimit të të dhënave mund të gjenden në udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave dhe në faqen “Dispozitat ligjore dhe mbrojtja e të dhënave” të Zoom.

Politika e privatësisë për YouTube

Funksionet e shërbimit “YouTube” janë të integruara në këtë faqe interneti. “YouTube” është në pronësi të Google Ireland Limited, një kompani e inkorporuar dhe që vepron sipas ligjeve të Irlandës me zyrën e saj të regjistruar në Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandë, e cila operon Shërbimet në Zonën Ekonomike Evropiane dhe në Zvicër.

Marrëveshja juaj ligjore me “YouTube” përbëhet nga termat dhe kushtet që mund të gjenden në lidhjen e mëposhtme: https://www.youtube.com/static?gl=de&template=terms&hl=de . Këto Kushte formojnë një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme midis jush dhe “YouTube” në lidhje me përdorimin tuaj të Shërbimeve. Politika e privatësisë e Google shpjegon se si “YouTube” trajton të dhënat tuaja personale dhe mbron të dhënat tuaja kur përdorni shërbimin.

Politika e privatësisë për Vimeo

Shtojcat e portalit video Vimeo of Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA janë integruar në këtë faqe interneti. Sa herë që vizitoni një faqe që ofron një ose më shumë videoklipe Vimeo, krijohet një lidhje e drejtpërdrejtë midis shfletuesit tuaj dhe një serveri Vimeo në SHBA. Informacioni në lidhje me vizitën tuaj dhe adresën tuaj IP ruhen atje. Duke ndërvepruar me shtojcat Vimeo (p.sh. duke klikuar butonin e fillimit), ky informacion transmetohet gjithashtu te Vimeo dhe ruhet atje. Deklarata për mbrojtjen e të dhënave për Vimeo me informacion më të detajuar mbi mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave tuaja nga Vimeo mund të gjendet në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të Vimeo .

Nëse keni një llogari përdoruesi Vimeo dhe nuk dëshironi që Vimeo të mbledhë të dhëna për ju nëpërmjet kësaj faqe interneti dhe t’i lidhë ato me të dhënat tuaja të anëtarëve të ruajtura në Vimeo, duhet të dilni nga Vimeo përpara se të vizitoni këtë faqe interneti.

Për më tepër, Vimeo thërret gjurmuesin e Google Analytics përmes një iFrame në të cilin thirret video. Ky është gjurmimi i vetë Vimeo, në të cilin ne nuk kemi akses. Mund të parandaloni gjurmimin nga Google Analytics duke përdorur mjetet e çaktivizimit që ofron Google për disa shfletues interneti. Ju gjithashtu mund të parandaloni Google nga mbledhja e të dhënave të krijuara nga Google Analytics dhe që lidhen me përdorimin tuaj të faqes së internetit (përfshirë adresën tuaj IP) dhe nga përpunimi i këtyre të dhënave nga Google duke shkarkuar dhe instaluar shtesën shtesë të shfletuesit në lidhjen e mëposhtme:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Programi i Filialit të Amazon

Bazuar në interesat tona legjitime sipas kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f. GDPR, pjesëmarrëse në programin e anëtarësimit të Amazon BE, i cili u krijua për të ofruar një medium për faqet e internetit përmes të cilave mund të fitohet rimbursimi i reklamave përmes vendosjes së reklamave dhe lidhjeve me Amazon (sistemi i filialeve). Si një bashkëpunëtor i Amazon, ne fitojmë nga blerjet kualifikuese.

Amazon përdor cookie për të qenë në gjendje të gjurmojë origjinën e porosive. Ndër të tjera, Amazon mund të njohë që ju keni klikuar në lidhjen e partnerit në faqen tonë të internetit dhe më pas keni blerë një produkt nga Amazon.

Informacione të mëtejshme mbi përdorimin e të dhënave nga Amazon dhe mundësinë e kundërshtimit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të kompanisë në lidhjen: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010 .

Amazon dhe logoja e Amazon janë marka tregtare të Amazon.com, Inc. ose një nga përfaqësuesit e saj të lidhur. filialet.

Programi i Filialit Booking.com

Bazuar në interesat tona legjitime sipas kuptimit të Nenit 6 para. 1 lit. f. GDPR, pjesëmarrës në programin e filialeve të Booking.com, i cili u krijua për të ofruar një medium për faqet e internetit përmes të cilit mund të fitohet rimbursimi i reklamave nëpërmjet vendosjes së reklamave dhe lidhjeve me Booking.com (sistemi i filialeve). Si partner i Booking.com, ne fitojmë nga rezervimet kualifikuese.

Booking.com përdor cookie për të gjurmuar origjinën e rezervimit. Ndër të tjera, Booking.com mund të njohë që ju keni klikuar në lidhjen e partnerit në faqen tonë të internetit dhe më pas keni bërë një rezervim me Booking.com.

Informacione të mëtejshme mbi përdorimin e të dhënave nga Booking.com dhe mundësinë e kundërshtimit mund të gjenden në deklaratën e mbrojtjes së të dhënave të kompanisë në lidhjen: https://www.booking.com/content/privacy.de.html .

Përpunimi i porosive në dyqanin online me një llogari klienti

Ne përpunojmë të dhënat e klientëve tanë acc. rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (Data Protection Act, DSG) dhe EU-DSGVO, si pjesë e procesit të porositjes në dyqanin tonë online, për t’ju mundësuar të zgjidhni dhe porositni produktet dhe shërbimet e zgjedhura, si dhe pagesën e tyre dhe dorëzimit ose ekzekutimit.

Të dhënat e përpunuara përfshijnë të dhënat kryesore (të dhënat e inventarit), të dhënat e komunikimit, të dhënat e kontratës, të dhënat e pagesave dhe personat e prekur nga përpunimi përfshijnë klientët tanë, potencialet dhe partnerët e tjerë të biznesit. Përpunimi bëhet me qëllim të ofrimit të shërbimeve kontraktuale në kontekstin e funksionimit të një dyqani online, faturimit, dërgesës dhe shërbimeve ndaj klientit. Ne përdorim skedarët e sesionit, p.sh., për të ruajtur përmbajtjen e karrocës së blerjeve, dhe skedarë të përhershëm, p.sh., për të ruajtur statusin e hyrjes.

Përpunimi bëhet në bazë të Nenit 6 para. 1 lit. b (zbatimi i proceseve të porosive) dhe c (arkivimi i kërkuar ligjërisht) GDPR. Informacioni i shënuar si i kërkuar kërkohet për lidhjen dhe përmbushjen e kontratës. Ne ua zbulojmë të dhënat palëve të treta vetëm brenda fushës së dorëzimit, pagesës ose brenda fushës së lejeve dhe detyrimeve ligjore. Të dhënat do të përpunohen vetëm në vendet e treta nëse kjo është e nevojshme për të përmbushur kontratën (p.sh. me kërkesën e klientit për dorëzim ose pagesë).

Përdoruesit mund të krijojnë opsionalisht një llogari përdoruesi, veçanërisht duke qenë në gjendje të shohin porositë e tyre. Si pjesë e regjistrimit, informacioni i detyrueshëm i kërkuar u komunikohet përdoruesve. Llogaritë e përdoruesve nuk janë publike dhe nuk mund të indeksohen nga motorët e kërkimit si Google. Nëse përdoruesit kanë mbyllur llogarinë e tyre të përdoruesit, të dhënat e tyre do të fshihen në lidhje me llogarinë e përdoruesit, subjekt i ruajtjes së tyre për arsye komerciale ose tatimore në përputhje me Neni 6 para. 1 lit. c DSGVO e nevojshme. Informacioni në llogarinë e klientit mbetet derisa të fshihet me arkivimin e mëvonshëm në rast të një detyrimi ligjor. Është përgjegjësi e përdoruesit të kopjojë të dhënat e tij përpara përfundimit të kontratës në rast të përfundimit.

Si pjesë e regjistrimit dhe regjistrimeve të rinovuara si dhe përdorimit të shërbimeve tona online, ne ruajmë adresën IP dhe kohën e veprimit përkatës të përdoruesit. Ruajtja bëhet në bazë të interesave tona legjitime, si dhe në mbrojtjen e përdoruesit kundër keqpërdorimit dhe përdorimit të tjerë të paautorizuar. Në parim, këto të dhëna nuk do t’u kalohen palëve të treta, përveç nëse është e nevojshme për të ndjekur pretendimet tona ose ekziston një detyrim ligjor për ta bërë këtë në përputhje me Art. Neni 6 para. 1 lit. c GDPR.

Fshirja bëhet pas skadimit të garancisë ligjore dhe detyrimeve të krahasueshme; nevoja e ruajtjes së të dhënave kontrollohet në intervale të parregullta. Në rastin e detyrimeve ligjore të arkivimit, fshirja bëhet pas skadimit të tyre.

shërbimet e agjencisë

Ne përpunojmë të dhënat e klientëve tanë acc. rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (ligji për mbrojtjen e të dhënave, DSG) dhe EU-DSGVO brenda fushës së shërbimeve tona kontraktuale.

Ne përpunojmë të dhënat e inventarit (p.sh. të dhënat kryesore të klientit si emrat ose adresat), të dhënat e kontaktit (p.sh. e-mail, numrat e telefonit), të dhënat e përmbajtjes (p.sh. futja e tekstit, etj.), të dhënat e kontratës (p.sh. subjekti i kontratës, afati) , të dhënat e pagesave (p.sh. detajet bankare, historia e pagesave), përdorimi – dhe të dhënat (p.sh. si pjesë e vlerësimit dhe matjes së suksesit të masave të marketingut). Ata që preken përfshijnë klientët tanë, palët e interesuara dhe klientët e tyre, përdoruesit, vizitorët ose punonjësit e faqes në internet si dhe palët e treta. Qëllimi i përpunimit është ofrimi i shërbimeve kontraktuale, faturimit dhe shërbimit tonë ndaj klientit. Baza ligjore për përpunimin rezulton nga Neni 6 para. 1 lit. b GDPR (shërbimet kontraktuale), Neni 6 para. 1 lit. f GDPR (analiza, statistika, optimizim, masa sigurie). Ne përpunojmë të dhëna që kërkohen për të justifikuar dhe përmbushur shërbimet kontraktuale dhe për të vënë në dukje domosdoshmërinë e zbulimit të tyre. Zbulimi ndaj palëve të jashtme bëhet vetëm nëse kërkohet si pjesë e një porosie. Kur përpunojmë të dhënat që na ofrohen si pjesë e një porosie, ne veprojmë në përputhje me udhëzimet e klientit dhe kërkesat ligjore për përpunimin e porosive acc. Neni 28 GDPR dhe mos i përpunoni të dhënat për asnjë qëllim tjetër përveç qëllimeve të specifikuara në urdhër.

Ne i fshijmë të dhënat pasi të kenë skaduar garancia ligjore dhe detyrimet e krahasueshme. Domosdoshmëria e ruajtjes së të dhënave kontrollohet në intervale të parregullta. Në rastin e detyrimeve ligjore të arkivimit, fshirja bëhet pas skadimit të tyre. Në rastin e të dhënave që na zbulohen nga klienti si pjesë e një porosie, ne i fshijmë të dhënat në përputhje me specifikimet e porosisë, përgjithësisht pas përfundimit të porosisë.

shërbimet e brokerimit

Ne përpunojmë të dhënat e klientëve tanë, klientëve dhe palëve të interesuara (të referuara në mënyrë uniforme si “klientë”) acc. rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (Akti i Mbrojtjes së të Dhënave, DSG) dhe EU-DSGVO sipas Nenit 6 para. 1 lit. b. GDPR për t’ju ofruar shërbimet tona kontraktuale ose parakontraktore. Të dhënat e përpunuara këtu, lloji, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga rendi themelor. Kjo në thelb përfshin të dhënat e inventarit dhe master të klientëve (emri, adresa, etj.), si dhe të dhënat e kontaktit (adresa e postës elektronike, telefoni, etj.), të dhënat e kontratës (përmbajtja e detyrës, tarifat, kushtet, informacion mbi kompanitë/siguruesit/përfitimet e ndërmjetësuara) dhe të dhënat e pagesave (komisionet, historiku i pagesave, etj.). Ne gjithashtu mund të përpunojmë informacione rreth karakteristikave dhe rrethanave të personave ose sendeve të tyre nëse kjo është pjesë e porosisë tonë. Ky mund të jetë, për shembull, informacione rreth kushteve personale të jetesës, pronës së lëvizshme ose të paluajtshme.

Si pjesë e detyrës sonë, mund të jetë gjithashtu e nevojshme që ne të përpunojmë kategori të veçanta të dhënash në përputhje me nenin 9 (1) të GDPR, këtu në veçanti informacion mbi shëndetin e një personi. Nëse është e nevojshme, ne do të marrim pëlqimin e shprehur të klientit për këtë qëllim në përputhje me Nenin 6 Paragrafi 1 Shkronja a., Neni 7, Neni 9 Paragrafi 2 Letra a GDPR.

Nëse është e nevojshme për përmbushjen e kontratës ose me ligj, ne zbulojmë ose transmetojmë të dhënat e klientëve në kuadër të kërkesave për mbulim, konkluzioneve dhe përpunimit të kontratave, të dhëna për ofruesit e shërbimeve/objekteve të ndërmjetësuara, siguruesit, risiguruesit, grupet e ndërmjetësve. , ofruesit e shërbimeve teknike, ofruesit e tjerë të shërbimeve, si p.sh. shoqatat bashkëpunuese, si dhe ofruesit e shërbimeve financiare, institucionet e kreditit dhe kompanitë e investimeve kapitale, si dhe institucionet e sigurimeve shoqërore, autoritetet tatimore, konsulentët tatimorë, këshilltarët ligjorë, auditorët, ombudsmenët e sigurimeve dhe Autoriteti Zviceran i Mbikëqyrjes së Tregut Financiar (FINMA) ose Autoriteti Federal i Mbikëqyrjes Financiare (BaFin). Për më tepër, ne mund të komisionojmë nënkontraktorë, të tillë si nën-agjentët. Ne marrim pëlqimin e klientit nëse kjo kërkohet për zbulimin/transmetimin (që mund të jetë rasti, për shembull, në rastin e kategorive të veçanta të të dhënave në përputhje me nenin 9 GDPR).

Të dhënat fshihen pas skadimit të garancisë ligjore dhe detyrimeve të krahasueshme, me domosdoshmërinë e ruajtjes së të dhënave që kontrollohet në intervale të parregullta. Përndryshe, zbatohen kërkesat statutore të ruajtjes. Në rastin e detyrimeve ligjore të arkivimit, fshirja bëhet pas skadimit të tyre.

Shërbimet kontraktuale

Ne përpunojmë të dhënat e partnerëve tanë kontraktualë dhe palëve të interesuara, si dhe klientëve të tjerë, klientëve, klientëve, klientëve ose partnerëve kontraktualë (të referuar në mënyrë uniforme si “partnerët kontraktualë”) në përputhje me Art. rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (ligji për mbrojtjen e të dhënave, DSG) dhe EU-DSGVO sipas Nenit 6 para. 1 lit. b. GDPR për t’ju ofruar shërbimet tona kontraktuale ose parakontraktore. Të dhënat e përpunuara këtu, lloji, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga marrëdhënia kontraktuale në themel.

Të dhënat e përpunuara përfshijnë të dhënat kryesore të partnerëve tanë kontraktualë (p.sh. emrat dhe adresat), të dhënat e kontaktit (p.sh. adresat e postës elektronike dhe numrat e telefonit) si dhe të dhënat e kontratës (p.sh. shërbimet e përdorura, përmbajtja e kontratës, komunikimi kontraktual, emrat e personave kontaktues ) dhe të dhënat e pagesës (p.sh. detajet bankare, historiku i pagesave ).

Në parim, ne nuk përpunojmë kategori të veçanta të të dhënave personale, përveç nëse këto janë pjesë e përpunimit të porositur ose kontraktuale.

Ne përpunojmë të dhëna që kërkohen për të justifikuar dhe përmbushur shërbimet kontraktuale dhe theksojmë nevojën për t’i ofruar ato nëse kjo nuk është e dukshme për partnerin kontraktor. Zbulimi ndaj personave ose kompanive të jashtme do të bëhet vetëm nëse kërkohet sipas një kontrate. Kur përpunojmë të dhënat që na janë dhënë si pjesë e një porosie, ne veprojmë në përputhje me udhëzimet e klientit dhe kërkesat ligjore.

Kur përdorim shërbimet tona online, ne mund të ruajmë adresën IP dhe kohën e veprimit përkatës të përdoruesit. Ruajtja bëhet në bazë të interesave tona legjitime, si dhe të interesave të përdoruesit për mbrojtjen nga keqpërdorimi dhe përdorimi tjetër i paautorizuar. Në parim, këto të dhëna nuk do t’u kalohen palëve të treta, përveç nëse është e nevojshme të ndjekim pretendimet tona në përputhje me Artin. Neni 6 para. 1 lit. f. GDPR kërkohet ose ekziston një detyrim ligjor për ta bërë këtë në përputhje me Neni 6 para. 1 lit. c. GDPR.

Të dhënat do të fshihen kur të dhënat nuk kërkohen më për të përmbushur detyrat kontraktuale ose ligjore të kujdesit ose për t’u marrë me ndonjë garanci dhe detyrim të krahasueshëm, me domosdoshmërinë e ruajtjes së të dhënave duke u kontrolluar në intervale të parregullta. Përndryshe, zbatohen kërkesat statutore të ruajtjes.

Administrim, kontabilitet financiar, organizim zyre, menaxhim kontaktesh

Ne përpunojmë të dhënat në përputhje me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (Data Protection Act, DSG) dhe EU-DSGVO në kontekstin e detyrave administrative dhe organizimit të operacioneve tona, kontabilitetit financiar dhe pajtueshmërisë me detyrimet ligjore, të tilla si arkivimi. Duke vepruar kështu, ne përpunojmë të njëjtat të dhëna që përpunojmë brenda fushës së ofrimit të shërbimeve tona kontraktuale. Bazat e përpunimit janë Neni 6 para. 1 lit. c. GDPR, Neni 6 para. 1 lit. f. GDPR. Klientët, palët e interesuara, partnerët e biznesit dhe vizitorët e faqes në internet preken nga përpunimi. Qëllimi dhe interesi ynë për përpunim qëndron në administratën, kontabilitetin financiar, organizimin e zyrës, arkivimin e të dhënave, pra detyrat që shërbejnë për të mbajtur aktivitetet tona të biznesit, për të kryer detyrat tona dhe për të ofruar shërbimet tona. Fshirja e të dhënave në lidhje me shërbimet kontraktuale dhe komunikimin kontraktual korrespondon me informacionin e dhënë për këto aktivitete përpunimi.

Ne zbulojmë ose transmetojmë të dhëna tek administrata financiare, konsulentët si konsulentët tatimorë ose auditorët, si dhe zyrat e tjera të tarifave dhe ofruesit e shërbimeve të pagesave.

Për më tepër, në bazë të interesave tona të biznesit, ne ruajmë informacione për furnitorët, organizatorët dhe partnerët e tjerë të biznesit, p.sh. për qëllime të kontaktit të mëvonshëm. Ne i ruajmë këto të dhëna kryesisht të lidhura me kompaninë përgjithmonë.

Ofrimi i shërbimeve tona sipas statuteve

Ne përpunojmë të dhënat e anëtarëve tanë, mbështetësve, palëve të interesuara, klientëve ose personave të tjerë në përputhje me. rregulloret për mbrojtjen e të dhënave të qeverisë federale (ligji për mbrojtjen e të dhënave, DSG) dhe EU-DSGVO sipas Nenit 6 para. 1 lit. b. DSGVO, për aq sa ne u ofrojmë atyre shërbime kontraktuale ose veprojmë brenda kuadrit të një marrëdhënie biznesi ekzistuese, p.sh. ndaj anëtarëve, ose jemi vetë marrës të shërbimeve dhe përfitimeve. Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat e personave të prekur në përputhje me Art. Neni 6 para. 1 lit. f. GDPR në bazë të interesave tona legjitime, p.sh. kur bëhet fjalë për detyra administrative ose marrëdhënie me publikun.

Të dhënat e përpunuara këtu, lloji, qëllimi dhe qëllimi dhe domosdoshmëria e përpunimit të tyre përcaktohen nga marrëdhënia kontraktuale në themel. Kjo kryesisht përfshin inventarin dhe të dhënat kryesore të personave (p.sh. emri, adresa, etj.), si dhe të dhënat e kontaktit (p.sh. adresa e postës elektronike, telefoni, etj.), të dhënat e kontratës (p.sh. shërbimet e përdorura, përmbajtja e komunikuar dhe informacione, emrat e personave të kontaktit) dhe, nëse ofrojmë shërbime ose produkte që kërkojnë pagesë, të dhënat e pagesës (p.sh. detajet bankare, historiku i pagesave, etj.).

Ne fshijmë të dhënat që nuk kërkohen më për të ofruar qëllimet ligjore. Kjo përcaktohet sipas detyrave dhe marrëdhënieve kontraktuale përkatëse. Në rastin e përpunimit të biznesit, ne i mbajmë të dhënat për aq kohë sa mund të jenë të rëndësishme për transaksionet e biznesit dhe në lidhje me çdo garanci ose detyrim detyrimi. Domosdoshmëria e ruajtjes së të dhënave kontrollohet në intervale të parregullta. Përndryshe, zbatohen kërkesat statutore të ruajtjes.

Shënim për transferimin e të dhënave në SHBA

Faqja jonë e internetit përfshin mjete nga kompanitë me bazë në SHBA. Kur këto mjete janë aktive, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në serverët amerikanë të kompanive përkatëse. Ne dëshirojmë të theksojmë se SHBA nuk është një vend i tretë i sigurt në kuptimin e ligjit të BE-së për mbrojtjen e të dhënave. Kompanitë amerikane janë të detyruara t’u japin të dhëna personale autoriteteve të sigurisë pa ju si personi në fjalë të jeni në gjendje të ndërmarrni veprime ligjore kundër kësaj. Prandaj, nuk mund të përjashtohet që autoritetet amerikane (p.sh. shërbimet sekrete) të përpunojnë, vlerësojnë dhe ruajnë në mënyrë të përhershme të dhënat tuaja në serverët amerikanë për qëllime monitorimi. Ne nuk kemi asnjë ndikim në këto aktivitete përpunuese.

të drejtat e autorit

E drejta e autorit dhe të gjitha të drejtat e tjera për përmbajtjen, imazhet, fotot ose skedarët e tjerë në faqen e internetit i përkasin ekskluzivisht operatorit të kësaj faqeje interneti ose mbajtësve të të drejtave të përmendura në mënyrë specifike. Për riprodhimin e të gjitha dosjeve, duhet të merret paraprakisht pëlqimi me shkrim i mbajtësit të së drejtës së autorit.

Kushdo që kryen një shkelje të së drejtës së autorit pa pëlqimin e mbajtësit të të drejtave përkatëse mund të jetë përgjegjës për ndjekjen penale dhe mund të jetë përgjegjës për dëmet.

Mohim i Përgjithshëm

Të gjitha informacionet në këtë faqe interneti janë kontrolluar me kujdes. Ne bëjmë çdo përpjekje për të siguruar që informacioni që ofrojmë është i përditësuar, i saktë në aspektin e përmbajtjes dhe i plotë. Megjithatë, ndodhja e gabimeve nuk mund të përjashtohet plotësisht, çka do të thotë se nuk mund të garantojmë plotësinë, korrektësinë dhe aktualitetin e informacionit, përfshirë atë të natyrës gazetareske dhe editoriale. Pretendimet e përgjegjësisë për dëme të një natyre materiale ose jomateriale të shkaktuara nga përdorimi i informacionit të dhënë përjashtohen nëse nuk ka prova të fajit të qëllimshëm ose të rëndë nga pakujdesia.

Botuesi mund të ndryshojë ose fshijë tekste sipas gjykimit të tij dhe pa paralajmërim dhe nuk është i detyruar të përditësojë përmbajtjen e kësaj faqe interneti. Përdorimi ose qasja në këtë faqe interneti është në përgjegjësinë e vetë vizitorit. Botuesi, klientët ose partnerët e tij nuk janë përgjegjës për ndonjë dëm, të tillë si dëmi i drejtpërdrejtë, indirekt, aksidental, dëmi i përcaktuar paraprakisht ose dëmi pasues, i cili pretendohet se ka ardhur nga vizita në këtë faqe interneti dhe për këtë arsye nuk mban asnjë përgjegjësi për këtë.

Botuesi gjithashtu nuk mban asnjë përgjegjësi dhe përgjegjësi për përmbajtjen dhe disponueshmërinë e faqeve të internetit të palëve të treta që mund të aksesohen nëpërmjet lidhjeve të jashtme në këtë faqe interneti. Operatorët e faqeve të lidhura janë vetëm përgjegjës për përmbajtjen e tyre. Botuesi distancohet shprehimisht nga të gjitha përmbajtjet e palëve të treta që mund të jenë të rëndësishme sipas ligjit penal ose të përgjegjësisë ose që cenojnë mirësjelljen e përbashkët.

ndryshimet

Ne mund ta rregullojmë këtë politikë të privatësisë në çdo kohë pa njoftim paraprak. Zbatohet versioni aktual i publikuar në faqen tonë të internetit. Përderisa deklarata për mbrojtjen e të dhënave është pjesë e një marrëveshjeje me ju, në rast të një përditësimi, ne do t’ju informojmë për ndryshimin me e-mail ose me mjete të tjera të përshtatshme.

Pyetje për zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me mbrojtjen e të dhënave, ju lutemi na dërgoni një e-mail ose kontaktoni personin përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave në organizatën tonë të listuar në fillim të deklaratës për mbrojtjen e të dhënave.

Mënje, 4 tetor 2020
Burimi: SwissAnwalt

Ndryshimet për ofruesit e pagesave, 8 korrik 2021 nga Moritz Theilkäs